Het Stenen Archief - Only completed research

[3999]

(22)053
5
Groen
Salomon Izaak
Shmu'eel z.v. Yitschak Groen
Judik Abraham Leuw
Izaac Mozes Groen & Aaltje Leendert Bedding
18-10-1833
6 Cheshvan 5594
Den Helder
06-10-1873
15 Tishri 5634
Den Helder
Den Helder
08-10-1873// 17 Tishri 5634
HIER RUST SALOMON IZAAK GROEN OVERLEDEN 15 TISRIE 6 OCTB 5634
 
ו'ל'ל'ו'ו'ל'ל'ה' ציון לנפש איש יקר וחשוב עוד רך בשנים ה"ה כ' שמואל בן כ' יצחק גריען ושם אמו עדיל עלה נשמתו למרום ביום ב' א' דסכות ונקבר בשם טוב ביום ד' א' דחוה"מ תרל"ד לפ"ק ת נ צ ב ה
ו'ל'ל'ו'ו'ל'ל'ה' = ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין הפסוק נלקח מספר דניאל פרק יב פסוק יג
Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen (1) Gedenkteken voor een ziel Een dierbaar en belangrijk man nog jong van jaren Dit is de geachte heer Shmueel zoon van de geachte Jitschak Groen en de naam van zijn moeder was Edil Zijn ziel steeg op naar de Hoge Gewesten op maandag de eerste dag van Soekkot (2) en hij werd begraven in goede naam op woensdag [onzichtbaar] van Chol Ha-Mo'eed (3) 5634 T.N.Ts.B.H.
(1) Daniel 12:13. (2) De eerste dag van het Loofhuttenfeest is 15 Tishri. (3) De tussendagen van Soekkot. Door een spijl van het hek is niet te zien om welke tussendag het gaat, maar het moet - gezien de vermelding van de dag in de week - om de eerste gaan. Overleden: maandag 15 Tishrie 5634 = 6 oktober 1873. Begraven: woensdag 17 Tishrie 5634 = 8 oktober 1873.

Familysearch digitaal geboorte Den Helder 19-10-1833 fol. 69 image 209 geboren 7 uur in de avond.

 

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 07-10-1873 nr. 412 image 108 overleden half twee in de voormiddag.

Echtgenoot van (22)054, vader van (31)L14-04 en broer van (22)088.

 

Familysearch digitaal huwelijk Den Helder 10-08-1859 nr. 87 image 354.

Bron Burgerlijke stand Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 358.33
Gemeente: Den Helder
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 87
Datum: 10-08-1859
Bruidegom Salomon Izaak Groen
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Den Helder
Bruid Judik Abraham Leuw
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Den Helder
Vader bruidegom Izaak Mozes Groen
Moeder bruidegom Aaltje Leendert Bedding
Vader bruid Abraham Levi Leuw
Moeder bruid Hester Isaac Prins
Nadere informatie beroep Bg.: koopman; beroep moeder Bg.: koopvrouw; beroep vader Bd.: vleeshouwer 

2018/08/02
bnnch