Het Stenen Archief - Only completed research

[4003]

(22)057
4
Gelder, van
Levie Mozes
Yehuda z.v. Moshe van Gelder
1) Matje Salomon Abramson 2) Sophia Aron Salomons
Mozes Abraham v. Gelder & Engeltje Franken
17-08-1797
25 Av 5557
Muiden
24-01-1873
26 Tevet 5633
Den Helder
Den Helder
27-01-1873// 28 Tevet 5633
HIER RUST LEVIE MOZES VAN GELDER
 
ציון לנפש יראת מאלהיך הצנע הלכת וברב רחמיך דלים תמכת הנה שכרך לפניך ה"ה כהרר יהודה המכונה ליב בן כ"ה משה פאן חעלדר ושם אמו פעגלא פו"מ מוהל וראש דח"ק ת"ת בק"ק העלדר נתבקש בישיבה של מעלה בליל ש"ק כ"ו טבת ונקבר ביום ב' כ"ח בו בשנת תרל"ג לפ"ק ת נ צ ב ה
בכותרת המצבה נחרטו כלים האופיניים למוהל האותיות הראשונות של 4 השורות הראשונות מרכיבות את שמו יהודה דח"ק ת"ת = דחברה קדישא תומכי תורה (ולא תלמוד תורה
Gedenkteken voor een ziel Jij vreesde jouw God Je wandelde ootmoedig (1) En in je grote barmhartigheid Steunde je de armen Zie hier, je loon ligt voor je Dit is de geachte rabbijn rabbi Jehoeda die genoemd werd Leib zoon van de geachte Moshe van Gelder En de naam van zijn moeder was Feigele Bestuurder en leider, [en] besnijder en hoofd van het Heilige Genootschap (2) de Steuners van de Leer (3) In de heilige gemeente Helder Hij werd opgeroepen om zitting te nemen in het Allerhoogste In de nacht van de Heilige Shabbat 26 Tevet En werd begraven op maandag 28 in die maand in het jaar 5633 T.N.Ts.B.H.
Aan de bovenkant van de steen zijn afbeeldingen van voorwerpen aangebracht die kenmerkend zijn voor een besnijder. De eerste letters van de eerste 4 regels geven zijn naam aan:-Jehuda. (1) Zie Micha 5:8. (2) De vereniging die de begrafenissen verzorgt. (3) De letters toegevoegd zijn tav-tav (T.T.) en kunnen verschillende betekenissen hebben. De vertalers menen, dat de meest voor de hand liggende uitleg in dit verband is Tomchee Tora= Ondersteuners van de Tora. Overleden: zaterdag 26 Tevet 5633 = 24 januari 1873.(vrijdagavond 19.00) Begraven: maandag 28 Tevet 5633 = 27 januari 1873.

Bron geboorte: Familysearch digitaal Muiden huw. bijl. 1848 reg. 1 fol. 78 image 764.

 

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 27-01-1873 nr. 30 image 13 overleden 7 uur in de avond.

Hij was de echtgenoot in eerste huwelijk van (22)007 en in tweede huwelijk van (22)058.
Hij was de vader van (22)044,(22)017, (22)030 en (197)r8-28.
Hij was de schoonvader van (22)018.

 

Hij was moheel.

 

Voor huwelijken en kinderen zie (22)007 en (22)058
2018/08/03
bnnch