Het Stenen Archief - Only completed research

[4008]

(22)062
5
Manheim
Meyer
Avraham Me'ir z.v. Yochanan (Segal)
Sophia Jacobson
Jochem Simon Manheim & Roosje Meyer Frank
04-02-1821
2 Adar 5581
Den Helder
08-04-1882
19 Nissan 5642
Den Helder
Den Helder

Meijer Jochem Manheim

 

Ovaal plaquette onleesbaar. 

 
פ'נ' אהוב ונחמד במעשו ובדברו רשים שמח הדלים סמך מהונו פזר מצות ה' רדף אמת בלבו דבר יראת ה' אצרו רבים הילילו על אבדן איש ירא אלקים ה'ה' כ' אברהם מאיר בן כ' יוחנן סגל מאנהיים ושם אמו רעכלא נפטר מ"ש"ק ד' ד"ח"ו"ה"מ פסח תר'מב לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה'
Hier rust Geliefd en aangenaam in woord en daad Berooiden verschafte hij vreugde, de armen steunde hij Van zijn vermogen deelde hij uit, de geboden van de Eeuwige joeg hij na Waarheid [was] in zijn hart, de vrees voor de Eeuwige was zijn schat Velen weeklaagden (1) over het verlies van een man die God (2) vreesde dit is de geachte heer Avraham Me-ir zoon van de geachte Jochanan SGL (3) Manheim en de naam van zijn moeder Rechla overleden na het uitgaan van de Heilige Shabbat de vierde dag van van Chol HaMo'eed (4) van Pesach 5642 T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Ezechiel 30:2. (2) Met opzet verkeerd gespeld, om ontheiliging van de Naam te voorkomen. (3) Segan Levia = Leviet. (4) De zogenaamde "tussendagen" van Pesach. De vierde van die dagen valt op 19 Nissan. Overleden: zaterdag 19 Nissan 5642 = 8 april 1882.

Familysearch digitaal geboorte Den Helder 05-02-1821 fol. 5 image 363 geboren 8 uur in de morgen.

 

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 11-04-1882 nr. 120 image 141 overleden 8 uur in de avond.

Hij was de echtgenoot van (22)098
Hij was een broer van (22)080, schoonvader van (22)189

 

Familysearch digitaal huwelijk Nijmegen 20-11-1855 nr. 130 image 493. 

 

Huwelijk Sophia Jacobson en Meijer Manheim, 20-11-1855
Aktenummer: 130
Huwelijksdatum: 20-11-1855
Huwelijksplaats: Nijmegen
Bruid: Sophia Jacobson
Doopdatum: 04-08-1826
Doopplaats: Nijmegen
Beroep: zonder beroep
Bruidegom: Meijer Manheim
Doopdatum: 04-02-1821
Doopplaats: Helder
Beroep: koopman
Moeder bruid: Henriette Louise van Zanten
Vader bruid: Jaques Jacobson
Beroep: koopman
Moeder bruidegom: Roosje Meijer Frank
Vader bruidegom: Jochem Simon Manheim
Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand Gelderland
Inventarisnummer: 1100

2018/08/06
bnnch