Het Stenen Archief - Only completed research

[4078]

(22)092
4
Schrijver
Meijer Abraham
Sara van Embden
Abraham Schrijver & Lea Marcus de Leeuw
19-05-1813
19 Iyar 5573
Mijdrecht
06-07-1897
6 Tamoez 5657
Den Helder
Den Helder
08-07-1897// 8 Tamoez 5657
Hier rust het stoffelijk overschot van onzen dierbaren vader MEIJER SCHRIJVER overleden 6 Tamoez 5657 in den ouderdom van 84 jaren
 
פ"נ מאיר שרייבער ושם אמו לאה איש תם ישב אהלים היה יראת ה' היתה תאותו רבות שנים היה במנהיגי ק"ק העלדר מת יום ג' ו' תמוז ונקבר יום ה' ח' תמוז שנת תרנ"ז תמ"כ
איש תם ישב אהלים :- בראשית כ"ה, כ"ז
Hier rust Meier Schrijver en de naam van zijn moeder was Lea Een ingetogen man, wonende in tenten (1) De vrees voor God was zijn lust Vele jaren was hij onder de leiders van de heilige gemeente [Den] Helder Hij stierf op dinsdag de 6e Tammoez en hij werd begraven op donderdag de 8e Tammoez van het jaar 5657 Moge hij rusten in ere.
(1)- Genesis 25:27 (vertaling naar de Statenbijbel) De niet-Joodse overlijdensdatum is 6-7-1897 De eerste letters van de eerste 4 regels geven zijn naam Me'ir. 

Familysearch digitaal geboorte Mijdrecht 20-05-1813 fol. 8 image 14.

 

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 07-07-1897 nr. 213 image 502.

Hij was de echtgenoot van (22)074.
Hij was de vader van (22)119, (22)132 , (22)159 en (83)12.

Voor gegevens huwelijk zie (22)074.

2018/08/15
bnnch