Het Stenen Archief - Only completed research

[4079]

(22)196
4
Groen
Sara
Cohen
Abraham Philip Cohen
Salomon Hartog Groen & Rachel Schaap
16-01-1847
28 Tevet 5607
Amsterdam
16-05-1938
15 Iyar 5698
Apeldoorn
Den Helder
18-05-1938// 17 Iyar 5698
Hier rust onze lieve moeder, behuwd groot-en overgrootmoeder SARA COHEN-GROEN overleden 15 Ijar 5699 5 Mei in den ouderdom van 91 jaar
 
פ"ט אשה טובה וחשובה מ' שרה גריין אלמנת אברהם כהן ושם אמה רחל נפטרה ביום ב' ט"ו אייר ונקברה ביום ד' י"ז בו תרצ"ח לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier is geborgen een goede en belangrijke vrouw Mevrouw Sara Groen weduwe van Abraham Cohen. En de naam van haar moeder was Rachel. Zij overleed op maandag de 15e Iyar. En zij werd begraven op woensdag de 17e van die maand van het jaar 5698 T.N.Ts.B.H.

Familysearch digitaal geboorte Amsterdam 18-01-1847 reg. 1 fol. 61 image 185 geboren 3 uur in de voormiddag.

 

Familysearch digitaal overlijden Apeldoorn 17-05-1938 nr. 297 image 150 overleden 2 uur in de namiddag.

Zij was de echtgenote van (22)106 en moeder van (197)r8-07 en (500)e45-75.

 

Voor huwelijk en kinderen zie (22)106. 

2018/09/21
bnnch