Het Stenen Archief - Only completed research

[4087]

(98)18
1
Gelder, van
Berendina
Mienele d.v. Shlomo
Suskind
Meijer Mannes Suskind
Salomon David van Gelder & Gesina Aron Muller
01-01-1823(zie opmerking)
18 Teveth 5583
Borne
21-06-1900
24 Sivan 5660
Denekamp
Denekamp (Knik 6)
Hier rust Berendina Suskind - van Gelder geboren 1 Januari 5588 – 1828 Overl te Denekamp 21 Juni 5660 – 1900
חכמת נשים בנתה ביתה פ"נ אשה ישרה ונעימה הלכה בדרך תמימה (מ)רת מינלא בת שלמה הנולדת מן שינא אשת מאיר זוסקינד. נולדה יח טבת תקפג הלכה לעולמה כד סיון תרס לפ"ק תנצב"ה
הכתב על האבן מלא טעוית, פרימיטיבי בצורתו וקשה לשיחזור האות מ של מרת חסרה 
חכמות נשים בנתה ביתה – משלי יד-א
De wijsheid der vrouwen bouwde haar huis Hier ligt een rechtschapen en aangename vrouw die een ingetogen weg volgde, Mevrouw Mienele , dochter van Salomon, geboren uit Sheine, echtgenote van Meier Susskind. Geboren 18 Teveth 5583. Zij ging naar haar Eeuwigheid 24 Sivan 5660. TNTsBH
Het geboortejaar zowel in de Nederlandse als in de Hebreeuwse tekst op de steen is foutief. Zie hier uitgebreid over in de resultaten van het genealogisch onderzoek. De wijsheid der vrouwen bouwde haar huis = Spreuken 14-1 Haar Hebreeuwse eigennaam is niet met zekerheid vast te stellen.
Genlias overlijden: Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Gemeente: Denekamp Aktenummer: 62 Aangiftedatum: 00-00-1900 Overledene Berendiena van Gelder Genealogisch onderzoek van de geboorteaktes en overlijdensaktes op naam van Berendina van Gelder, en hetvergelijken hiervan met de grafsteen, geeft een vreemd beeld, dat ook met behulp van het Historisch Centrum Overijssel en het Gemeentearchief van Hardenbergh niet naar tevredenheid is opgelost. 1)-Bij deze in Denekamp op 21-6-1900 overleden Berendina van Gelder behoort de volgende geboorteakte:- Geboorteakte 43-1821 van Borne: BERENDINA, dochter van SALOMON DAVID VAN GELDER, 32 jaar en GESINA ARON MULDER, 26 jaar, Geboren 11-06-1821 te Borne Deze akte wijkt, wat de geboortegegevens betreft, in alle opzichten af van de tekst op de grafsteen, zowel van de Hebreeuwse als de Nederlandse tekst. [De naam van haar moeder-afstammend van de Muller familie uit Diepenheim- dient bovendien te zijn Muller en niet Mulder] 2)-Haar overlijdensakte toont verdere verschillen met de geboorteakte:-als moeder wordt genoemd Martha Kracau en niet Gesina Aron Muller (Mulder), waar geen enkele basis voor is, aangezien deze Martha Cracau in feite de moeder is van haar echtgenoot Meijer Mannes Suskind en geheel los staat van de voorouders van Berendina van Gelder. (a)-Zie de Cracau stamboom op de website van de fam.Bobbe:- http://home.hccnet.nl/r.bobbe/cracau/cracau3.htm IV.9 Meijer Mannes SUSKIND, koopman, geb. Denekamp 1825, zn. van Mannes SUSKIND en Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU (zie III.6). Tr. Denekamp 01-12-1853 Berendina van GELDER, dientbode, geb. Borne circa 1822, dr. van Salomon David van GELDER, koopman, en Gesina Aron (Ziena) MULLER. Uit dit huwelijk: 1. Salomon SUSKIND, geb. Denekamp 25-07-1855, overl. ald. 15-09-1855. 2. Mannes SUSKIND, geb. Denekamp 25-07-1855, overl. ald. 16-10-1855. 3. Abraham SUSKIND (zie V.32). 4. Jette SUSKIND (zie V.35). (b)-Zie tevens huwelijksakte:- Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 123.02354 Gemeente: Denekamp Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 27 Datum: 01-12-1853 Bruidegom Meijer Mannes Suskind Geboorteplaats: Denekamp Bruid Berendina van Gelder Geboorteplaats: Borne Vader bruidegom Mannes Suskind Moeder bruidegom Martha Abraham Cracau Vader bruid Salomon David van Gelder Moeder bruid Gesina Aron Mulder (moet zijn Muller) Nadere informatie bruidegom: 28 jaar.; bruid: 32 jaar. De overlijdensakte van deze overledene waarop dit afwijkende gegeven voorkomt, is:- Overlijdensakte 62-1900 van Denekamp: BERENDIENA VAN GELDER, oud 77 jaar, echtgenote van MEIJER MANNUS SUSKIND, dochter van SALOMON VAN GELDER en MARTHA KRACAU, geboren te Borne en wonende te Denekamp, Overleden 21-06-1900 te Denekamp, wijk DD 3)-Nu blijkt er een geboorteakte te bestaan van ene Berendina van Gelder, geboren te Borne van hetzelfde ouderpaar, die anderhalf jaar eerder geboren is, en niet identiek is met deze Berendina Suskind-van Gelder:- Geboorteakte 6-1819 van Borne: BERENDINA, dochter van SALOMON DAVID, 30 jaar en GESINA ARON MULDER, 22 jaar, Geboren 18-01-1819 Deze Berendina van Gelder overleed te Hardenbergh op 22-1-1897, en was gehuwd met Levi de Bruin; de overlijdensakte hiervan is:- Overlijdensakte 2-1897 van Stad Hardenbergh: LEVI DE BRUIN, oud 85 jaar, geboren en wonende te Stad Hardenbergh, echtgenoot van BERENDINA VAN GELDER, zoon van JOSEPH DE BRUIN en ESTER MOZES, Overleden 22-01-1897 in de Voorstraat te Stad Hardenbergh 4)-Het onderzoek wees uit, dat terwijl de documentatie van Berendina Suskind-van Gelder uit Denekamp vragen oproept:- (a)-het leeftijdsverschil van de moeder tussen de twee geboorteaktes is 4 jaar, terwijl er tussen de twee geboortes slechts een tijdspanne ligt van anderhalf jaar. (b)-zoals reeds opgemerkt, is de moeder in de overlijdensakte foutief. (c)- In de documentatie betr. Berendina de Bruin-van Gelder uit Hardenbergh vielen daarentegen geen fouten te bespeuren. Zie ook de huwelijkskte van Levi de Bruin:- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 123.05689 Gemeente: Hardenberg, Stad Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 08-06-1843 Bruidegom Levi de Bruin Geboorteplaats: Hardenbergh, Stad Bruid Berendina van Gelder Geboorteplaats: Borne Vader bruidegom Joseph Emanuelsz Moeder bruidegom Esther Mozes Vader bruid Salomon David van Gelder Moeder bruid Gezina Aron Mulder Nadere informatie bruidegom: 31 jaar.; bruid: 24 jaar.; moeder van de bruidegom ook Esther Mozes Bloch 5)-Er is geen bewijs gevonden dat het hier niet twee dochters uit hetzelfde gezin betreft, die dezelfde naam dragen en kort na elkaar geboren zijn, hoewel dit niet vaak voorkomt.
6)-Berendina's echtgenoot, Meijer Suskind, ligt in graf (98)19. Zie aldaar voor informatie over hun kinderen Zij is de moeder van (98)12a 7)-De tekst op deze steen (dat in een heel anders soort schrift is dan het schrift op de andere stenen op deze begraafplaats) bevat veel schrijffouten. Vooral de data zijn moeilijk te ontcijferen en in hoge mate onduidelijk. 8)-Haar geboortedatum in de Hollandse tekst van de steen is 1 Januari 1828 . Dit is in strijd met de Hebreeuwse tekst die 1823 geeft. Het jaar 1823 komt overeen met zowel het Hebreeuwse jaartal als de Hebreeuwse datum op de steen. Ook de drie bevolkingsregisters (1860-1880; 1881-1900 en 1900-1923) geven 1823 aan en op de overlijdingsakte van 21 juni 1900 (in het archief van Denekamp) staat dat zij op 77 jarige leeftijd stierf, hetgeen ook uitkomt op 1823. Echter op de huwelijksakte van 1 December 1853 is zij aangegeven als 32 jaar oud, hetgeen dan weer terugvoert naar 1821. Dit is het jaar en datum volgens haar geboorteakte 43-1821 van Borne:-11-06-1821. 9)-Er is dus ook een discrepantie tussen de bevolkingsregisters en haar geboorte-en huwelijksakteakte wat haar geboortedatum betreft. Het feit, dat de datum van 1823 (resp.1828) op de steen werd vastgesteld op 1-1-1823(1828),vermoedelijk arbitrarisch als begin van het kalenderjaar, terwijl haar exacte geboortedatum dus 11-06-1821 is, wijst er ook op, dat bij haar overlijden een groot gedeelte van haar personalia niet bekend waren, wat de reden hiervan dan ook geweest is.
2019/06/12
bnnch