Het Stenen Archief - Only completed research

[4092]

(98)23
5
Jacobi
Jette
Jette d.v. Uri
Levie Salomon Salomons
Uri Jacobi & Chava NN (vlg. de steen)
10-07-1824
14 Tammoez 5584
Vrohenhausen
06-03-1911
6 Adar 5671
Denekamp
Denekamp (Knik 6)
08-03-1911//8 Adar 5671
Hier rust Mejuffrouw de Wed. Jette Salomons geb. Jacobi geb. te Vrohenhausen 10. Juli 5584 overl. te Denekamp, 6 Adar 5671
אשת חיל מי ימצא פ"ט האלמנה מרת יטא בת כ אורי ושם אמה חוה נפטרה ו' אדר וקברה בכבוד גדול ח' בו תרע"א לפ"ק תנצב"ה
אשת חיל מי ימצא - משלי לא:י
Een flinke vrouw wie zal haar vinden Hier is geborgen de weduwe Mevrouw Jette dochter van de ge'eerde Uri en de naam van haar moeder was Chava. Zij overleed 6 Adar, en werd begraven met grote eer, op de 8ste daarvan 5671. TNTsBH
Een flinke vrouw wie zal haar vinden - Spreuken 31:10
Genlias Overlijden: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Gemeente: Denekamp Aktenummer: 16 Aangiftedatum: 00-00-1911 Overledene Jette Jacobi
Jette's echtgenoot, Levie Salomon Salomons ligt in graf (58)02 Van hun 15 kinderen zijn sommigen in Denekamp begraven [waaronder Philip in (98)13; Wolf in (98)02; en Bertha in (98)10] en zijn tenminste 3 in de oorlog omgekomen [Julia geb 19 Sept 1858 te Denekamp en Meyer geb 31 Maart 1862 te Denekamp, beiden in Sobibor; Eva, geb 11 Jan 1867 te Denekamp, in Auschwitz].
2019/06/17
bnnch