Het Stenen Archief - Only completed research

[4127]

(67)64
4
Hoek
Ezechiel Jacob
Yezechkiel z.v. Asher
Catharina Gosschalk
Andries Asser Hoek & Dinah Prins
02-11-1875
4 Cheshvan 5636
Goor
13-01-1968
13 Tevet 5728(zie opm.)
Lochem
Goor
Hier Rust
Ezechiel Jacob Hoek
Weduwnaar van Catharina
Gosschalk
Geboren 2 November 1875
Overleden 13 Teweth 5728//13 Januari 1968
פ"נ
יחזקאל בן אשר
הלך לעולמו
י"ג טבת תשכ"ח
ת נ צ ב ה 

Hier Rust
Jechezkel zoon van Asher
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
13 Tevet 5728
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #58 Goor 04-11-1875
Geboren om half drie namiddag

Overlijdens details niet door documentatie geverifieerd-
 

Hij was de zoon van (67)47 & (67)30


Hij was de echtgenoot van (67)65


Hij was de vader van (67)31, (67)44, (67)73 & (67)75


Hij was de broer van (67)19


Aanvullende biografische details [Bron:-Sprokkelen in Goors verleden-Stichting Goors Historie 1987-pag.114]


Ezechiel Jacob Hoek,had een manufacturenzaak en handel in gouden en zilveren voorwerpen te Goor, en was de zoon van Andries Hoek and Dinah Prins.


Hij dreef zijn zaak in het pand waar voorheen zijn ouders Andries Hoek and Dinah Prins woonden


Hij huwde op 22 Jun 1904 te Deventer met Catharina Gosschalk,geb 18 Mei 1874 te Deventer overl op 29 Feb 1964 te Goor, de dochter van Izaak Gosschalk and Fronika Cohen


Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog met zijn gezin door onderduik.


Na de bevrijding werd hij de nestor van de Joodse gemeenschap in Goor en ook een waardig representant van zijn groepering.


Enige jaren was hij lid van de Goorse gemeenteraad.In 1923 kwam hij uit met een zelfstandige lijst, die genoeg stemmen kreeg, om hem raadslid te maken.


In 1927 werd hij echter niet herkozen.


Hij was (in 1901) de oprichter van de bekende plaatselijke gymnastiekvereniging Excelsior.

2014/02/10
bnnch