Het Stenen Archief - Only completed research

[4151]

(66)01
3
Cohen
Helena(Lena)
Hendele d.v. Moshe ha-Cohen
Bannet
Lion Bannet
Mozes (of Josef) Cohen & Eva Levi
26-11-1813
3 Kislev 5574
Tholen
8-12-1905
11 Kislev 5666
Ellewoutsdijk
Goes
11-12-1905//13 Kislev 5666
Hier Rust HELENA BANNET-COHEN Geb.3 Kislev 5574 Overl.8 Dec.1905
תנו לה מפרי ידיה פט אשה ישרה נעימה הלכה בדרך תמימה הנדלא בת משה הכהן אלמנת כה ליב באננעט ושם אמה חוה הלכה לעולמה ליל ש"ק י"א כסלו ונקברה ביום ב' בו שנת תרס"ו לפ"ק ת נ צ ב ה
הפסוק העלון הוא ממשלי לא-לא
Geef haar van de vrucht harer handen [en laten haar daden haar in de poorten prijzen] Hier is geborgen Een rechtschapen en vriendelijke vrouw Zij bewandelde de weg der ongekustelden Mevrouw Hendele de dochter van de heer Moshe ha-Cohen De weduwe van de ge'eerde heer Leib Bannet En de naam van haar moeder was Chawa Zij ging naar haar Hiernamaals op de avond van de Heilige Shabbath 11 Kislev en werd begraven op maandag van dezelfde maand van het jaar 5666 T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Spreuken 31, vers 31
Geidentificeerd volgens het Zeeuwse Archief-"Zeeuwen gezocht":- Details Lena Cohen Overledene op vrijdag 8 december 1905 Ellewoutsdijk Aktejaar (year) : 1905 Aktenummer (documentnumber) : 12 Overleden op (died on) : 8-12-1905 Overleden te (died in) : Ellewoutsdijk Lena Cohen Leeftijd bij overlijden (age) : 92 jaar Geslacht (gender) : vrouwelijk Burgerlijke staat (marital status) : weduwe Beroep (occupation) : zonder Geboorteplaats (place of birth) : Tholen Partner : Lion Bannet Vader (father) : N N Moeder (mother) : N N
Zij is de echtgenote van (66)10 Op het Zeeuwse Archief-"Zeeuwen gezocht" staat de volgende geboorteakte:- Details Lena Cohen Geborene op maandag 29 november 1813 Tholen Aktejaar : 1813, aktenummer (documentnumber) : 85 Geboren te (born in) : Tholen, op (on) 29 nov 1813 Lena Cohen Dochter van : Vader (father) : Joseph Cohen Moeder (mother) : Eva Levi Bron: Geboorteakten Tholen 1811-1905 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer [toegevoegd: 13 sept. 2007] Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 Vergelijk van de gegevens met de geboortegegevens op de steen roept de volgende onopgeloste vragen op:- 1.-De naam van de vader op de akte is Josef en op de steen Moshe(Mozes) 2.-De geboortedatum op de akte is maandag 29 Nov 1913 en op de steen (berekend vlg. Hebr.datum) vrijdagavond (alreeds Shabbath) 26 Nov 1813. Naar mening van de bewerkers moet aan de geboortedatum van de steen-die gesteund wordt door de parallele Hebr.datum-de voorkeur gegeven worden en is de datum op de akte de eerst mogelijke aangiftedatum die daarmee als geboortedatum is aangegeven. Er is echter geen andere geboren Cohen (in Tholen of elders) in de regio in November 1813 en de identificatie kan-ondanks deze verschillen -gezien worden als definitief
2008/03/16