Het Stenen Archief - Only completed research

[4152]

(66)02
4
Neter
Abraham
Avraham z.v.David
Maria Anna de Wit
David Meijer Neter & Klaartje Gobus
1862
Mijdrecht
19-5-1911
21 Iyar 5671
Goes
Goes
21-5-1911//23 Iyar 5671
Er is geen Nederlandse tekst
פט אברהם בן ר' דוד נאטער ושם אמו קילא נפטר אור ליום עשק כ"א אייר ונקבר יום א' כ"ג בו תרע"א לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 1911-5-19
Hier is geborgen Avraham zoon van de heer David Netter en de naam van zijn moeder was Keile Overleed in de vroegte van de vooravond (Vrijdag) van de Heilige Shabbath 21 Iyar en werd begraven op Zondag de 23e van dezelfde maand 5671 T.N.Ts.B.H.
Geidentificeerd volgens overlijdensakte in het Zeeuws Archief-"Zeeuwen gezocht":- Details Abraham Neter Overledene op donderdag 18 mei 1911 Goes Aktejaar (year) : 1911 Aktenummer (documentnumber) : 49 Overleden op (died on) : 18-5-1911 Overleden te (died in) : Goes Abraham Neter Leeftijd bij overlijden (age) : 49 jaar Geslacht (gender) : mannelijk Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd Beroep (occupation) : grossier Geboorteplaats (place of birth) : Mijdrecht Partner : Maria Anna de Wit Vader (father) : David Meijer Neter Moeder (mother) : Klaartje Gobus Bron: Overlijdensakten Goes 1811-1955 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 27 augustus 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811
Afgaande op de overlijdensdatum op de akte overleed hij Donderdagavond laat (na "nacht" van ingaande Vrijdag) of 's nachts Geboortejaar bepaald vlg. leeftijd bij overlijden (49 jr.)
2008/01/30