Het Stenen Archief - Only completed research

[4155]

(66)04a
2
Barkelau
Mozes Marcus
Barkelau
Elisabeth Speelman
Samuel Marcus Barkelau & Engeltje Franke
7-11-1817 (officieel)//14-11-1817(op de steen)
28 Cheshvan 5578(officieel)//5 Kislev 5578 (steen)
Rotterdam
14-11-1887(officieel)//26-11-1887(op de steen)
27 Cheshvan 5648//10 Kislev 5648(vlg.de steen-NL.)
Goes
Goes
Hier Rust MOZES MARCUS BARKELAU geboren te Rotterdam 14 Nov 1817 overleden te Goes 26 Nov 1887 ================================================= De geboortedatum vlg. de steen (14-11-1817) klopt niet met de datum op de geboorteakte (07-11-1817) die ook op de huwelijksakte is aangehouden. Hierover heeft het onderzoek geen uitsluitsel kunnen geven.
אשה חש בה כה משה מרדכי בן ה' חר ר' שמואל ושם אמו בילא נפטר יום כ"ח חשון ונקבר כ"ט בו תרמ"ז לפ"ק ת נ צ ב ה
על המצבה כתוב אשה חשובה וזו טעות של בונה המצבה. כנראה שמישהוא הרגיש בזאת ומחק את האות וו . כמו כן יש כנראה טעות בכתיב בן ה' חר' ר' ואלי היה צריך להיות כתוב בן החבר ר'
Een belangrijke "vrouw"-[zie opmerking hierover] de ge'eerde heer Moshe Mordechai zoon van de heer ?? (chet-resh)-[zie opmerking hierover] Shmu'eel en de naam van zijn moeder is Bila overleed op de dag 28 Chesjwan en werd begraven 29 van dezelfde maand 5647 T.N.Ts.B.H.
De steen toont een groot aantal fouten en onduidelijkheden:- 1.-Op de eerste regel staat "een belangrijke vrouw" terwijl hier sprake is van een manspersoon.Klaarblijkelijk werd deze fout ontdekt bij het steenhouwen, de "correctie" (het uitvallen van de derde letter-de wav- van het woord "belangrijk") slaat echter nergens op, zodat uiteindelijk deze regel geheel geschonden is overgebleven. 2.-Ook op de derde regel is vermoedelijk door het uitvallen van een letter een afkorting (chet-resh) overgebleven, waarvan de betekenis niet duidelijk is.De veronderstelling is dat de weggevallen letter een beth is, zodat het hier het woord chover (een eretitel, zie lijst van termen) betreft. 3.-Het overlijdensjaar tav-resh-mem-zain = 5647 is het jaar 1886/1887 waarin de maand Chesjwan valt in november 1886. Ook dit is dus een fout op de steen; het juiste jaar had moeten zijn tav-resh-mem-chet = 5648. 4.-Tevens zijn de overlijdens-en begrafenisdata in de Hebreeuwse tekst op geen enkele wijze in verband te brengen met de officiele data en die op het Nederlandse gedeelte van de steen, die ook weer onderling van elkaar afwijken. Deze data geven resp. 26-11-1886 en 27-11-1886 als data vlg. de gewone jaartelling.
Identificatie vlg.Geboorte Akte Digitale Stamboom Rotterdam:- Kind Marcus Samuel Barkelau Vader Samuel Barkelau Moeder Ingeltje Frenk Plaats Rotterdam Geboortedatum 07-11-1819 Opmerkingen akte nr. 2018 ============================== Geboortedatum 07-11-1819 komt ook op de huwelijksakte voor. en vlg.overlijdensakte Zeeuws Archief-Zeeuwen gezocht:- Details Samuel Marcus Barkelau Vader overledene op maandag 14 november 1887 Goes Aktejaar (year) : 1887 Aktenummer (documentnumber) : 135 Overleden op (died on) : 14-11-1887 Overleden te (died in) : Goes Marcus Samuel Barkelau Leeftijd bij overlijden (age) : 68 jaar Geslacht (gender) : mannelijk Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd Beroep (occupation) : borstelmaker Geboorteplaats (place of birth) : Rotterdam Partner : Elisabeth Speelman Beroep (occupation) : zonder Vader (father) : Samuel Marcus Barkelau Moeder (mother) : Engeltje Franke Bron: Overlijdensakten Goes 1811-1955 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 27 augustus 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811
Echtgenoot van (66)4b Van beroep was hij borstelmaker Op zijn geboorteakte heet de moeder Ingeltje Frenk
2008/04/02