Het Stenen Archief - Only completed research

[4156]

(66)04b
3
Speelman
Elisabeth
Tels d.v. Jehuda(zie opmerking)
Barkelau
Mozes Marcus Barkelau
Levi Speelman & Saartje van der Burgt(Borg)
28-11-1826(op de steen-zie opmerking)
Zie opmerking
Nijmegen
16-1-1902
9 Sjevath 5662
Goes
Goes
10 Sjevath 5662
Hier Rust ELISABETH BARKELAU -SPEELMAN geboren te Nijmegen 28 Nov.1826 overleden te Goes 16 Jan.1902
פט אשה חשובה טעלס בת ר' ידידה ושם אמה באלה נפטרה ט' שבת ונקברה י' בו תרסב לפ"ק ת נ צ ב ה
חודש שבט נכתב שבת. היא נפטרה ביום חמישי בערב כפי הנראה ונקברה במוצאי שבת
Hier is geborgen Een belangrijke vrouw Tels dochter van de heer Jedieda en de naam van haar moeder was Bella overleed 9 Sjevath en werd begraven op de 10de van dezelfde maand 5662 T.N.Ts.B.H.
De maand Sjevath is in het Hebreeuws foutief gespeld (met een tav ipv een Tet op het eind).9 Sjevath is Vrijdag 17 Jan 1902 zodat zij vermoedelijk op Donderdagavond 16 Jan is overleden. Volgens de begrafenisdatum in het Hebreeuws op de steen, vond haar begrafenis plaats op Zaterdagavond. In de mening van de bewerkers moet haar vaders Joodse naam Jehoeda moet zijn, ondanks het op de matseiva geschrevene; de naam Jedida is onbekend voor heren, en een mogelijk Jedidia vertaalt eveneens niet naar Levie.
Geidentificeerd vlg. overlijdensakte in Zeeuws Archief-Zeeuwen gezocht Elisabeth Speelman Overledene op donderdag 16 januari 1902 Goes Aktejaar (year) : 1902 Aktenummer (documentnumber) : 9 Overleden op (died on) : 16-1-1902 Overleden te (died in) : Goes Elisabeth Speelman Leeftijd bij overlijden (age) : 75 jaar Geslacht (gender) : vrouwelijk Burgerlijke staat (marital status) : weduwe Beroep (occupation) : zonder Geboorteplaats (place of birth) : Nijmegen Partner : Marcus Samuel Barkelau Vader (father) : Levi Speelman Moeder (mother) : Saartje van der Burgt Bron: Overlijdensakten Goes 1811-1955 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 27 augustus 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 ----------------------------------------------------- Wegens de tegenstrijdigheden in de geboortedatum tussen de diverse bronnen en hetgeen op de steen staat, kon deze niet met zekerheid bepaald worden en is de Hebreeuwse geboortedatum niet weergegeven.
In de overlijdensakte heet haar echtgenoot Marcus Samuel Barkelau Echtgenote van (66)4a ========================== ook geidentificeerd vlg. geboorteakte en huwelijksakte Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 1099 Gemeente: Nijmegen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 7 Datum: 29-01-1852 Bruidegom Marcus Samuel Barkelau Geboorteplaats: Rotterdam Bruid Elisabeth Speelman Geboortedatum: 14-11-1827 Geboorteplaats: Nijmegen Vader bruidegom Samuel Barkelau Moeder bruidegom Engeltje Frenk Vader bruid Levie Speelman Moeder bruid Sara van der Borg Nadere informatie geboortedatum bruidegom: 71 11 1819; beroep Bg.: borstelmaker; beroep Bd.: zonder beroep; beroep vader Bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bg.: zonder beroep; beroep vader Bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bd.: zonder beroep ==================================== Detail resultaat: (Kind) Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 996 Gemeente: Nijmegen Soort akte: geboorte Aktenummer: 527 Aangiftedatum: 14-11-1826 Kind Elisabeth Speelman Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 14-11-1826 Geboorteplaats: Nijmegen Vader Levie Speelman Moeder Sara van der Borg Nadere informatie let op !!!!! akte datum is fout; -------------------------------- Met uitzondering van haar overlijdensakte, waar haar moeder's familienaam van der Burgt is, komt deze voor als van der Borg
2008/03/16