Het Stenen Archief - Only completed research

[4160]

(66)08
4
Hart v.d.
Saartje
Sara d.v. Yitschak
Koning
Mozes Koning
Salomon van der Hart & Cornelia Huisman
1802
's-Gravenhage
26-11-1858
19 Kislev 5619
Goes
Goes
28-11-1858//21 Kislev 5619
ותלך לדרש את ה' פ"נ אשת חיל עטרת בעלה תפארת בניה מרת שרה בת רבי יצחק פאן דער הארט אשת כמ"ר משה הלוי נפטרת ביום ו' עש"ק י"ט בכסליו ונקברת ביום כ"א בו שנת תרי"ט לפ"ק ת נ צ ב ה
ותלך....הפסוק נלקח מספר בראשית פרק כה פסוק כב
En zij ging heen om God te raadplegen Hier Rust Een flinke vrouw de kroon van haar man de pracht van haar zonen mevrouw Sara de dochter van de heer Yitschak van der Hart de vrouw de ge'eerde heer Moshe ha-Levi overleed op vrijdag de vooravond van de Heilige Shabbath 19 Kislev en werd begraven op de 21e van dezelfde maand van het jaar 5619 T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Genesis 25, vers 22 (vertaling vlg. Vredenburg)
Identificatie in Zeeuws Archief-Zeeuwen gezocht:- Details Saartje van der Hart Overledene op vrijdag 26 november 1858 Goes Aktejaar (year) : 1858 Aktenummer (documentnumber) : 167 Overleden op (died on) : 26-11-1858 Overleden te (died in) : Goes Saartje van der Hart Leeftijd bij overlijden (age) : 56 jaar Geslacht (gender) : vrouwelijk Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd Beroep (occupation) : koopvrouw Geboorteplaats (place of birth) : 's-Gravenhage Partner : Mozes de Koning Beroep (occupation) : koopman Vader (father) : Salomon van der Hart Moeder (mother) : Cornelia Huisman Opmerking (note) : Zij woonde met haar echtgenoot te Hulst. Bron: Overlijdensakten Goes 1811-1955 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 27 augustus 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 Details Saartje van der Hart Successiememorie overledene op vrijdag 26 november 1858 Goes Kantoor : Hulst Nummer : 2/731 1858 Saartje van der Hart Plaats overlijden : Goes Overlijdensdatum : 26-11-1858 Opmerking : Wonende te Hulst, gehuwd met Mozes de Koning, winkelier Inventarisnummer : 280 Filmcassettenummer : 40 Bron: Memories van successie kantoor Hulst 1795-1900 Archief: Memories van successie inventarisnummer [toegevoegd: 22 augustus 2007] Zeeuws Archief: Memories van successie (1795)1818-1927
Zij woonde met haar echtgenoot te Hulst. Het genealogisch onderzoek bracht niet de reden aan het licht, waarom de naam van de vader in het Hebreeuws Yitschak (Izak) was en officieel in de Nederlandse akten:-Salomon.
2008/08/02