Het Stenen Archief - Only completed research

[4161]

(66)09
2
Bannet
Joseph
Yesayah z.v. Dov
Esther Cohen
1772
Warschau
17-4-1856(zie opmerking)
13 Nissan 5616(zie opmerking)
Goes
Goes
Er is geen Nederlandse tekst
תקבר בשיבה טובה
 פ"נ
 איש ישיש ונכבד הלך בדרך תמים
 ידיו אמונים לכונן בית ה' ובית עולמים
 בלי בצע כסף היה צור נאמן לעדתו
 ישב בהיכל ענג ואכל פרי צדקתו
 ה"ה פו"מ כ' ישעיה בן כ' דוב
 באננעט מווארשויא
 הלך לעולמו בן פ"ד שנה ביום ב' י' אדר שני
 שנת תרט"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
הפסוק העליון הוא מ-בראשית טו,טו
En hij werd op hoge leeftijd begraven
Hier Rust
Een hoogbejaard en eerbiedwaardig man die de weg der ingetogenen bewandelde
Zijn trouwe handelingen stichtten een Huis voor God (een Gebedshuis) en een Huis voor het Eeuwige Leven (een begraafplaats)
Zonder geldzucht was hij een rots van vertrouwen voor zijn gemeente.
Hij verbleef in de Hal van Genoegzaamheid en genoot van de vrucht zijner rechtschapenheid.
Deze is de bestuurder en leider de ge'eerde Yeshaya zoon van de ge'eerde Dov Bannet uit Warschau
Hij ging naar zijn Hiernamaals op de leeftijd van 84 jaar op maandag de 10de Adar II van het jaar 5616 (*)
T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Genesis 15, vers 15 (De vertaling in de Pentateuch vertaling van Vredenburg is:- gij zult in goede grijsheid begraven worden).

(*)- De datum van overlijden is volkomen onjuist(verschil van een maand)-zie opmerkingen hieronder.
[Bron:-Family Search]
Overlijdensakte #56 Goes 18-04-1856
Overleden om 9 uur 's avonds

Tevens geidentificeerd in het Zeeuws Archief-Zeeuwen gezocht:-
Details Joseph Bannet
Overledene op donderdag 17 april 1856 Goes
Aktejaar (year) : 1856
Aktenummer (documentnumber) : 56
Overleden op (died on) : 17-4-1856
Overleden te (died in) : Goes Joseph Bannet
Leeftijd bij overlijden (age) : 84 jaar
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : slagter
Geboorteplaats (place of birth) : Warschau
Partner : Esther Cohen
Beroep (occupation) : zonder
Vader (father) : N N Moeder (mother) : N N
Bron: Overlijdensakten Goes 1811-1955
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 27 augustus 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811
Hij was de vader van (66)03

De datum van overlijden op de steen (17 maart 1856-maandag 10 Adar II 5616) wijkt af met een maand verschil van de  werkelijke datum van overlijden (17 april 1856-donderdagavond 13 Nissan 5616 * ).

* Aangezien hij om 9 uur 's avonds overleed, was dit reeds de volgende dag vrijdag volgens de Joodse kalender-13 Nissan 5616. [Zie ook hieronder opmerking betr. overlijdingsdatum op de akte van successie memorie] De door het Zeeuwse Archief-Zeeuwen Gezocht
Details Joseph Bannet Successiememorie overledene op dinsdag 15 juli 1856 Goes Kantoor : Goes Nummer : 57 1856 Joseph Bannet Plaats overlijden : Goes Overlijdensdatum : 15-07-1856 Opmerking : Slager, gehuwd met Ester Cohen Inventarisnummer : 77 Filmcassettenummer : 11 Bron: Memories van successie kantoor Goes 1818-1900 Archief: Memories van successie inventarisnummer [toegevoegd: 22 augustus 2007] Zeeuws Archief: Memories van successie (1795)1818-1927 Op dit document is de datum van overlijden ook geheel onjuist.
2012/09/15
bnnch