Het Stenen Archief - Only completed research

[4162]

(66)10
5
Bannet
Lion
Leib z.v. Yeshaya
Helena Cohen
Joseph Bannet & Esther Cohen
27-3-1811
2 Nissan 5571
Stabroek
22-4-1862
23 Nissan 5622
Ellewoutsdijk
Goes
25-4-1862//25 Nissan 5622
כרע שכב כארי לשכב עם אבותיו פ"ט האיש הישר שהלך תמיד בדרך הטוב כ"ה ליב בן כ"ה ישעי' באננעט שהלך לעו למו מוצאי פסח יום ד' כ"ג ניסן ונקבר יום ו' כ"ה בו שנת תרכ"ב לפ"ק ת נ צ ב ה
כרע שכב כארי..... לקוח מספר במדבר פרק כד פסוק ט ....לשכב עם אבותיו זה לא חלק מהפסוק
Hij knielt, legt zich neder als een leeuw(1) om te liggen bij zijn voorvaderen(2) Hier rust de rechtschapen man, die immer de goede weg bewandelde, de ge'eerde heer Leib, zoon van Yeshayah Bannet, die naar zijn Hiernamaals ging op de uitgaande Pesach, woensdag 23 Nissan en werd begraven op vrijdag de 25e van dezelfde maand van het jaar 5622 T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk:- Deel (1) van de spreuk is uit Numeri, hoofdstuk 24, vers 9.Deel (2) o.a. uit Koningen 2, hoofdstuk 14, vers 22 Er is in het O.T. geen verband tussen de twee gedeelten van de spreuk.
Details Lion Bannet Overledene op dinsdag 22 april 1862 Ellewoutsdijk Aktejaar (year) : 1862 Aktenummer (documentnumber) : 15 Overleden op (died on) : 22-4-1862 Overleden te (died in) : Ellewoutsdijk Lion Bannet Leeftijd bij overlijden (age) : 50 jaar Geslacht (gender) : mannelijk Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd Beroep (occupation) : slagter Geboorteplaats (place of birth) : Stabroek Partner : Helena Cohen Beroep (occupation) : particuliere Vader (father) : Joseph Bannet Moeder (mother) : Esther Cohen
Hij is de echtgenoot van (66)01 Zoon van (66)09 Overleden na nacht de avond eerder-dinsdag 22.
2008/10/02