Het Stenen Archief - Only completed research

[4179]

(67)17
5
Ganz
Froneque
Fromet d.v. niet vermeld en Sarele
Cracau
Salomon Joseph Cracau
Marc Ganz & Sophie Joseph
29-06-1813
1 Tammoez 5573
Cleve Duitsland
17-01-1914
19 Tevet 5674
Arnhem
Goor
20-01-1914//22 Tevet 5674
Hier Rust
FRONEQUE CRACAU
Geb.GANZ
Overl. te Arnhem 17 Januari 5674
פ"ט
(1) אשה יראת ה' היא תתהלל 
הציון הלז
 זכרון לפטירת אשה יקרה
 מרת פרומט אשת כ' שלום קראקו
 ושם אמה שרלא
 מתה בשנת ק' לחיי
 יום ש"ק י"ט מבת תרע"ד לפ"ק
 ותקבר יום ג' כ"ב בו
 ת נ צ ב ה

(1) משלי לא ל

בכתיבת התאריך י"ט טבת נפלה טעות וכתוב י"ט מבת

כנראה בצביעה מחדש

Hier is geborgen
Een Godvrezende vrouw zij geprezen (1)
en deze gedenksteen
is een herinnering aan het overlijden van een dierbare vrouw
mevrouw Fromet vrouw van de ge'eerde Shalom Cracau
en de naam van haar moeder was Sarele
zij overleed in haar 100e levensjaar
op de Heilige Shabbatdag 19 Tevet 5674
en werd begraven op dinsdag 22e daarvan

T.N.Ts.B.H.


(1) Spreuken 31:30
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijlagen akte #9 Goor 12-08-1859
Extract Geb.akte Cleve (in het Frans)
(Huwelijksbijlagen 1843-1872 t/m 8-image 1565 uit 2487)

[Bron:-Family Search]
Overlijden
Akte #41 Arnhem 19-01-1914
Overleden om 11 uur 's ochtends 
in den ouderdom van 100 jaar en 6 maanden
Zij was de echtgenote van (67)18

[Bron:-Family Search]
Huwelijk:-
Akte #9 Goor 12-08-1859

[Bron:-www.maxvandam.info]

Blijkens een advertentie in de plaatselijke krant heeft ze haar honderdste verjaardag gevierd in het 'Israelitisch Oudelieden-gesticht' Beth Mikloth Lezikno dat in 1913 op nr 5 van de Groote Markt in Arnhem was gevestigd.
2014/01/27
bnnch