Het Stenen Archief - Only completed research

[4181]

(67)20
5
Kan
Izak
Yitschak z.v. Shimon
Mariane Levie
Simon Jacob Kan & Fraatjen Caspers
10-04-1817
24 Nissan 5577
Bredevoord(zie opm.)
13-10-1910
10 Tishri 5671
Goor
Goor
16-10-1910//13 Tishri 5671
Hier Rust
IZAK KAN
overleden
10 Tisri 5671

פ"ט
איש שחיה באמונתו (1) כל ימיו וימת
ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים (2) ה"ה
יצחק בן שמעון קאן ושם אמו פרייד
נדרש לישיבה של מעלה ביום הכפרים
ונקבר ביום י"ג תשרי תרע"א לפ"ק

 ת' נ' צ' ב' ה

(1) ראה חבקוק ב ד
(2) בראשית כה ח 

חיה צ"ל חי

Hier is geborgen
een man die zijn hele leven in zijn geloof leefde (1) en hij stierf
en werd tot zijn volkeren verzameld oud en verzadigd van dagen (2)  dat is de heer
Jitschak zoon van Shimon Kan en de naam van zijn moeder was Freid
hij werd tot de zitting boven ontboden op Grote Verzoendag
en werd bergaven op de 13 Tishri 5671
T.N.Ts.B.H.

(1) vgl Habakuk 2:4
(2) Gen. 25:8
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-

1)-Akte #10 Bredevoord 11-04-1817
Geboren om zes uur 's morgens
2)-Huw.bijlagen Huw.Akte #16 Goor 18-12-1847; extract uit het Register van akten van geboorte van Bredevoord, afgegeven te Aalten.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #31 Goor 14-10-1910
Overleden om 12 uur 's middags

Opmerking:-Terwijl zijn overlijdensakte aangeeft dat hij te Aalten geboren was, en ook het extract in de huwelijkse bijlagen van zijn huwelijksakte Aalten als geboorteplaats aangeeft en in Aalten werd afgegeven, werd hij in feite geboren in het naburige Bredevoord(Bredevoort).
Hij was de echtgenoot van (67)21

[Bron:-Wiewaswie]
Huwelijk:-
Akte #16 Goor 18-12-1847
(Vreemd dat de huwelijksvoltrekking op zaterdag-de Shabbath-plaats vond)

Op zijn overl.akte staat als beroep:-godsdienstonderwijzer
2014/01/29
bnnch