Het Stenen Archief - Only completed research

[4182]

(67)21
5
Levie
Mariane(Marianne)
Miriam d.v. Nathan ha-Levi
Kan
Izak Kan
Nathan Levie & Bette Samuel
18-12-1822
5 Tevet 5583
Goor
02-07-1902
27 Sivan 5662
Goor
Goor
03-07-1902//28 Sivan 5662
Hier Rust
MARIANNE KAN
Geb.LEVIE
Overl.27 Siwan 5662.

פ"ט
אשה יראת ה' תפארת בעלה
ובניה בנתיב יושר הלכה
היו נעימים מעשיה  ה"ה מרים בת
ר' נתן הלוי אשת ר' יצחק קאן
מתה בשם טוב כ"ז סיון ונקברה
יום ה' כ"ח לחודש תרס"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה

Hier is geborgen
een Godvrezende vrouw, de pracht van haar man
en zonen; in het rechte spoor ging zij
haar daden waren aangenaam, dat is de vrouw Miriam dochter van
de heer Nathan de Leviet, vrouw van de heer Jitschak Kan
zij stierf in goede naam op 27 Sivan en werd begraven
op donderdag de 28e van de maand 5662
T.N.Ts.B.H.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #40 Goor 20-12-1822
Geboren om half tien 's avonds (*)

(*)-Volgens dit uur van geboorte was het vlg. de Joodse kalender reeds de nieuwe dag:-5 Tevet 5583 (19-12-1822)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #26 Goor 02-07-1902
Overleden om 4 uur voormiddags
Zij was de echtgenote van (67)20
Zij is de dochter van (67)05 & (67)06 en de zuster van  (67)14,(67)22),(67)10
en Borculo (10)033
 

[Bron:-Wiewaswie]
Huwelijk:-
Akte #16 Goor 18-12-1847
(Vreemd dat de huwelijksvoltrekking op zaterdag-de Shabbath-plaats vond)

2014/01/29
bnnch