Het Stenen Archief - Only completed research

[4222]

(12)03
5
Frank
Jacob
Ja'akov z.v.Jitzchak
Frank
Helena Soesman(Sussmann)
15-3-1796
15 Adar II 5556
20-2-1883
13 Adar I 5643
Bourtange
14 Adar i 5643(21-2-1883)
ויעקב הלך לדרכו פנ איש תם וישר זקן ושבע ימים הכ יעקב בן רבי יצחק פראנק נפטר בשם טוב ביום שנכפל בו כי טוב י"ג אדר ראשון ויאסף אל עמו ביום ד' י"ד בו בשנת תרמ"ג לפ"ק בגן עדן תנוח רוחו ת נ צ ב ה
ביום שנכפל בו כי טוב = יום שלישי תאריך הפטירה הלועזי הוא 20-2-1883
En Jacob ging zijns weegs Hier rust een eenvoudig en rechtschapen man, oud en bezadigd van dagen, de heer de geeerde Ja'akov zoon van de heer Yitschak Frank, overleed in goede naam op de dag waarop twee keer gezegd is "het is goed" [= dinsdag] 13 Adar I en hij werd gevoegd bij zijn volk op woensdag de 14e van dezelfde maand 5643 Moge zijn geest rusten in het Paradijs. T.N.Ts.B.H
De weergave van dinsdag als de (enige) de dag waarop twee keer gezegd is "het is goed" is gebaseerd op het Scheppingsverhaal. (Genesis, hoofdstuk 1). De bovenspreuk is uit Genesis, hoofdstuk 32,vers 2
Geidentificeerd in de NDB van Akevoth:- Family page Jacob Frank to: Helena Salomons Zoesman, birth 1806 Haren, , Pruisen, died 6 Apr 1890 Vlagtwedde, Groningen, Nederland, daughter of Salomon Zoesman and Rachel Jozef 1) Julia Frank, birth Haren, Hannover, Duitsland, died 15 Feb 1851 Bourtange, Groningen, Nederland 2) Rosa Frank, birth Haren, Hannover, Duitsland, died 26 Jul 1855 Bourtange, Groningen, Nederland 3) Salomon Frank, birth 1836 Haren, Hannover, Duitsland, died 2 Feb 1897 Bourtange, Groningen, Nederland 4) David Frank, birth 1843 Haren, Hannover, Duitsland, died 4 Jul 1888 Bourtange, Groningen, Nederland 5) Izaak Frank, birth 28 Jan 1846 Bourtange, Groningen, Nederland, died 13 Aug 1927 Vlagtwedde, Groningen, Nederland to: Jeannette Reichenheimer Zijn echtgenote ligt begraven op (12)04, hetgeen uit de tekst van de achterkant van de steen en uit de steen van zijn echtgenote op te maken valt.
Uit:- Geschiedenis van de joden in Groningen(Bourtange):- http://www.uwstad.nl/jodeningroningen/joodse_gemeentes/bourtange.htm Het bestuur van de gemeente werd in het midden van de 19e eeuw gekenmerkt door een voortdurende ruzie tussen de leden. Pas de benoeming van Jacob Frank als bestuurder bracht enige rust.
2011/12/02