Het Stenen Archief - Only completed research

[4224]

(12)05
4
Izaaks
Carolina
Kindele d.v.Jitzchak
de Beer
David de Beer
circa 1795
Bourtange
12-5-1868
20 Iyar 5628
Bourtange
Bourtange
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"נ
אשת חיל צנועה הית 
בדברה מעשי' בנעימה
מצות ה' שמרה מרת
קינדלא בת יצחק
 ז"ל זוגות כ"ה דוד
 ב"ר חיים דע בעער
נפטרה בשם טוב
ביום ג' כ' אייר
תרכ"ח
ת נ צ ב ה
אשת.... הפסוק נלקח מספר משלי פרק לא פסוק ל    
Een Godvrezende vrouwe zal geprezen worden. 
Hier rust een dappere vrouw, zij was bescheiden in haar woorden en aangenaam in haar daden ; de geboden van de Heer nam zij in acht.

Mevrouw Kindele dochter van Yitschak, zijn herinnering zij tot zegen, de ega (?) van de geeerde heer David zoon van Chaim de Beer, overleed in goede naam op dinsdag 20 Iyar 5628

T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk "Een Godvrezende vrouwe zal geprezen worden." (door de Groot Nieuws Bijbel vertaalt als:-"lof verdient alleen een vrouw die ontzag heeft voor de Heer") is uit Spreuken, hoofdstuk 31, vers 30.

 De Hebreeuwse tekst heeft een aantal grammaticale en andere taalfouten.In  de Hebreeuwse tekst is "dochter van" en "vrouw van" geheel weggevallen en betr. de laatste term is niet duidelijk welk woord gebruikt is.Te ontcijferen is:- zayin of yud-wav-noen-yud-heh, waarvan de betekenis niet duidelijk is.
Bron    Overlijdensregister Vlagtwedde 1868
Aktenummer 29
Datum    12-05-1868
Bourtange gem. Vlagtwedde
Overledene    Carolina Izaaks
Geslacht    v
Leeftijd    73 jaar
Geboorteplaats    Bourtange gem. Vlagtwedde
Relatie    David de Beer
Relatietype    echtgenoot/echtgenote
Vader    -
Moeder    -

2016/08/25
bnnch