Het Stenen Archief - Only completed research

[4228]

(12)09
5
From
Baruch(Baruch Abraham)
Baruch z.v. Avraham
R.H.de Beer(Billegien Hartogs de Beer)
26-10-1803
10 Cheshvan 5564
Epterode-Hessen Duitsland
21-11-1862
28 Cheshvan 5623
Bourtange
Bourtange
22-11-1862(29 Cheshvan 5623)
פנ ברוך בן אברהם תרמב לפ"ק
בעברית כתוב תרמב שזו שנת 1882 ובכתיב בהולנדית כתובה השנה 1862 !!
[Hebreeuws] Hier rust Baruch zoon van Avraham 1882 [Nederlands] Hier rust BARUCH FROM, geb.26 Oct. 1803,overl.21 Nov.1862. Echtgenoot van B.H. de BEER
In het Hebreeuws staat het jaar 5642=1882 als het jaar van overlijden-in de Nederlandse tekst is het jaar = 1862.
Geidentificeerd in de NDB van Akevoth (aldaar geen verdere gegevens):- Baruch Abrahams From to: Billegien Hartogs de Beer, birth 1802 Bourtange, Groningen, Nederland, died 6 Jul 1871 Bourtange, Groningen, Nederland, daughter of Hartog de Beer and Sara Haimans Silversmid (voor zijn kinderen-zie bij zijn echtgenote)
Tevens komt hij met een uitgebreide beschrijving voor in de FROM genealogie in de familie stambomen collectie van Akevoth:- Baruch Abraham From, birth 26 Oct 1803 Epterode-Hessen Duitsland, died 21 Nov 1862 Bourtange, buried 22 Nov 1862 Bourtange, Het graf bevindt zich op de Oude Jodenkerkhoflaan te Bourtange. Getuige bij overlijden was Jacques Lohman Sachs, 37 jaar., occupation: koopman in huiden., son of Avraham From and NN NN Hij werd de stamvader van een grote familie die tot na de Tweede Wereldorlog in Bourtange, Vlagtwedde, Sellingen en Ter Apel woonde. Het gezin was niet welvarend en betaalde slechts 8 jaar hoofdelijke omslag. Het ging om bedragen in de laagste categorieen, van 15 tot 50 cent. In 1838 wordt Baruch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 weken te Winschoten. De burgemeester deed een goed woordje voor hem, omdat hij de boete niet kon betalen. Het was december en Baruch had 4 kleine kinder en. De wegen waren onbegaanbaar, waardoor het voor zijn vrouw onmogelijk was voor het uitventen van goederen. Baruch had krediet bij de burgemeester, in mei had hij nog een certificaat van goed gedrag voor hem laten uitschrijven. Hij moest echte r de straf uitzitten. Men bleef hem kritisch volgen nadien. Op 13 mei 1841 heeft Baruch een klacht ingediend bij de burgemeester tegen de heer Frank wegens belediging. In 1844 was er nog een verdachtmaking m.b.t. tot de bijenkorven van de heer Ma arsingh. Doch na inmenging van de heer Beer is daar verder geen uitspraak over gedaan. Men bleef Baruch wel wantrouwen. From deed zaken, net als veel joden uit het grensgebied, in Duitsland. In 1858 leende hij geld aan een zekere Geert Mersma n te Leer (Duitsland). Na zijn overlijden werd zijn weduwe met een daalder per week bedeeld. Hij was getuige bij aangifte van overlijden van Roosje Levi Jacobsen op 10-10-1838 te Bourtange. Married 1828 Bourtange to: Billegien Hartog de Beer, birth 21 Nov 1800 Bourtange, died 6 Jul 1871 Bourtange. (Volgens deze bron is het overlijdensjaar 1862 juist en de Hebreeuwse tekst in deze foutief) ------------------------------------------------------------------------------------ Zijn echtgenote ligt begraven in het aangrenzende graf (12)08
2007/10/15