Het Stenen Archief - Only completed research

[4240]

(77)16
5
Gelder, v.
Abraham
Avraham z.v.Baruch
Elisabeth Bakker
Benjamin v.Gelder & Johanna Mogendorff
4-1-1903
5 Tevet 5663
Avereest
22-4-1944
29 Nissan 5704
Hattem(Huis Molecaten)
Hattem
29 Nissan 1944//22-4-1944

Hier Rusten onze geliefde Ouders Abraham van Gelder, geb. 4 Januari 1903, Zoon van Benjamin van Gelder en  Johanna Mogendorff

                                                en

Elisabeth van Gelder - Bakker geb. 10 October 1905, Dochter van Maurits Bakker en Mientje Velleman

Op 22 April 1944 - 29 Niesan 5704 kwamen zij na een kommervolle strijd om behoud, op noodlottige wij om het leven.

פ"נ הורינו היקרים והנאהבים ר'אברהם בן ר' ברוך ואשתו מ' אלישבע בת ר' משה נהרגו בחצי ימיהם בשביל יהדותם על ידי זרים הם מתו ואלהינו ועמנו יחיו עדי עד כי זה אלהים אלוהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות
כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות - תהלים מ"ח, ט"ו
Hier rusten, Onze dierbare en geliefde ouders, De heer Avraham zoon van de heer Baruch en zijn vrouw mevrouw Elisheva dochter van de heer Moshe, Zij werden wegens hun Joods zijn door de handen van vreemden gedood in het midden van hun levensdagen, Zij stierven maar (bij) God en bij ons leven zij eeuwig voort, Want dit is God,onze God voor immer en eeuwig; Hij zal ons leiden over de dood heen (of tot de dood).(*) T.N.Ts.B.H.
(*)-Psalm 48:15 Een meer rechtstreekse vertaling is:-dat dit God is, onze God immer en eeuwig; Hij zal ons leiden over de dood heen (of tot de dood) Hij zal ons leiden over de dood heen = in alle eeuwigheid (of tot de dood). Over de woorden "al moet" zijn de verklaarders en vertalers het niet eens en vinden wij in de vertalingen tegenstrijdige opvattingen. (1)- "al moet" te lezen als "ad moet". Vertaling: "over de dood" te lezen als "tot de dood". (2)-"al moet" te lezen als 1 woord in de betekenis van "leolamiem" = tot in de eeuwigheid.
Holocaust slachtoffers.
DOOR DE ONDERGRONDSE VERMOORD
Op de begraafplaats staat de grafsteen van
het graf  van het echtpaar Van Gelder-Bakker
enigszins apart.

De gegevens van de onderduik van dit echtpaar
en de toedracht die uiteindelijk leidde tot hun liquidatie
door het verzet zijn onderzocht door de historicus
Drs.Ronald Prins en gepubliceerd in zijn boek:-

Huis Molecaten
Auteur:-Ronald E.J.Prins
Uitgever:-Molecaten, Molecaten 1, 8051 PN Hattem
ISBN:-9090169881
(pag.118-119)

De website van Huis Molecaten is:-
www.molecaten.nl/huis/huis1.html

De toedracht is ook in het kort weergegeven in het boek
"Joods Nederland-Een cultuurhistorische gids" van Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno- E.M.Querido's uitgeverij B.V. 1989-pag.242
ISBN 9021483165/CIP/NUGI 471/644:-

"Dit echtpaar zat in de oorlog met hun kinderen op verschillende adressen ondergedoken.Vooral Elisabeth Bakker kon het ondanks vele waarschuwingen niet laten haar kinderen te bezoeken, waarmee zij het leven van alle betrokkenen in gevaar bracht.Uiteindelijk wist de ondergrondse geen andere oplossing dan het echtpaar te doden, hetgeen op 22 april 1944 gebeurde".


Het betreft hier een dubbelsteen met gezamenlijke tekstdelen.
Daarom is bij deze steen 77(16) en die van zijn vrouw 77(16a) de volledige tekst weergegeven, in het Nederlands en het Hebreeuws en de vertaling daarvan.

2018/12/30
bnnch