Het Stenen Archief - Only completed research

[4258]

(107)002
5
Nort (Echtgenote:Wijzenbeek)-familiegraf
Meijer,Betsie, Izak, Philip & Israel Harrij
Nort
Betsie Wijzenbeek
Zie:- resultaten genealogisch onderzoek
Zie:-resultaten genealogisch onderzoek
Zie:-resultaten genealogisch onderzoek
Zie:- resultaten genealogisch onderzoek
16-05-1940
9 Iyar 5700(zie opmerking)
Gorinchem
Gorinchem
FAMILIEGRAF
M. NORT-WIJZENBEEK.
ציון לנפשות
כ' מאיר בן כ' יצחק נארט הנ"מ קלערא
א"מ ברענדלא בת כ' משה אורי ווייזענבעעק הנ"מ בילא
ובניהם יצחק אורי וישראל
שהלכו לעולמם ז' אייר ת'ש' לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'
Gedenkteken voor de zielen van
De ge'eerde Me’ir, zoon van de ge'eerde Jitschak Nort, die werd geboren uit Claire,
De vrouw mevrouw Brendele, dochter van de ge'eerde Moshe Oeri Wijzenbeek, die werd geboren uit Beile,
en hun zonen Jitschak Uri en Jisra'eel,
Die naar hun Eeuwigheid zijn gegaan op 7 Iyar 5700.(*)
T.  N. Ts. B. H.
Moet zijn 9 Iyar 5700-zie opmerking hierover bij
secundaire resultaten genealogisch onderzoek.
Familiegraf van familie Nort. Hier zijn begraven :

Meijer Nort, geboren 03-05-1893 Gorinchem (akte 144). Hij is de zoon van Izak Salomon Nort (107)030 en Klara Perexempel (107)031.
Meijer Nort  was gehuwd met Betsie Wijzenbeek, geboren 03-07-1900 in Culemborg. Zij is de dochter van Philip Wijzenbeek (16)43 en Blume Bettij Gans
Zij kregen 3 kinderen Izak, geboren 24-07-1926 in Gorinchem, Philip geboren 17-01-1928 in Gorinchem en Israel Harrij, 09-06-1931 in Gorinchem.
Op 16-05-1940-zes dagen na de Duitse inval- koos het gezin Nort voor de dood. (Zie Joods Gorcum, uitg: Merwerade- blz 63)

De Hebreeuwse geboortedata zijn respectievelijk:-
Meijer-17 Iyar 5653
Betsie-6 Tammoez 5660
Izak-13 Av 5686
Philip-24 Tevet 5688
Israel Harrij-24 Sivan 5691
[Bron:-NIW 11-05-1990-pag.14]

............................

Aan de gewapende strijd kwam een einde.

De opticien Nort,de verhalen uit Duitsland in zijn herinnering, trok conclusies en handelde.
Donderdag16 mei 1940 om18.20 uur gaf dr. Van Straten telefonisch aan de politie te kennen dat hij geen overlijdensakten van de familie Nort kon afgeven aangezien hij hen voor hun laatste ziekte niet had behandeld.
Die ochtend had zoals vermeld de heer Meijer gemeld dat bij Nort waarschijnlijk brand was en waren twee politieagenten op onderzoek uitgegaan.
Het hele gezin, vader, moeder en drie kinderen, bleek met schotwonden op bed te liggen.
Toen de gemeentelijke geneesheer dr. Bauer ter plekke verscheen,vertoonden alle gezinsleden nog enig teken van leven. Maar hij verklaarde dat iedere hoop op overleven moest worden uitgesloten.
Allen waren inderdaad binnen een paar uur gestorven. 
Aangezien Meijer Nort in het bezit was van een revolver waarvan de cylinder nog warm was, leek het duidelijk dat van misdaad geen sprake was.De revolver werd in beslag genomen, proces-verbaal opgemaakt waarbij een geneeskundige verklaring werd overlegd en aangezien de commissaris van politie in die dagen geen verbinding kon krijgen met de officier van justitie van Dordrecht,gaf hij toestemming de lichamen te begraven.
.............................
Uit bovenstaande beschrijving blijkt, dat de exacte tijd van overlijden van
de familieleden in ieder geval enkele uren na het uur 18.20 op donderdag
16 mei 1940 moet hebben plaats gevonden.
Dit geeft als Hebreeuwse datum vrijdag 9 Iyar 5700 en niet 7 Iyar 5700 zoals op de steen staat.
2017/09/10
bnnch