Het Stenen Archief - Only completed research

[4267]

(77)18
5
Cortissos
David
David z.v.Moshe
Heintje Rozeband
Mozes Cortissos & Clara van Gelderen
3-2-1850(zie opmerking)
21 Shevat 5610(zie opmerking)
Hattem
2-1-1941
3 Tevet 5701
Hattem
Hattem

Hier Rust David Cortissos, Wednr. van Heintje Rozeband

Gerb. te Hattem 3 Februari 5610

Overl. aldaar 2 Januari 5701

לזכר עולם יהיה צדיק פ"נ ה"ה כ"ה דוד בן משה קורטיסוס ושם אמו קילא הלך לעולמו ג' טבת תש"א לפ"ק ת נ צ ב ה
לזכר....הפסוק נלקח מספר תהילים פרק קיב פסוק ו בעקבות התואר המופיע במצבת אשתו יש לקרוא כ"ה כ-כבוד החבר
Tot eeuwige nagedachtenis zal de rechtvaardige zijn Hier is geborgen, Dat is de heer de geeerde chaveer David zoon van Moshe Cortissos, en de naam van zijn moeder was Keile, Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op 3 Tevet 5701 T.N.Ts.B.H.
Naar aanleiding van onderstaande mededeling in het NIW lijkt het, dat het geboortejaar 5610 (identiek aan 1850) foutief is en dat dit 1849 moet zijn.De Hebreeuwse geboortedatum voor 3-2-1849 is dan 11 Shevath 5609. Nieuw Isr. Weekblad, vol. 34(1899), nr. 37, p. [2e bl 1] datum 1899-03-03 annotatie Tweede blad Ter ere van de vijftigste verjaardag van haar vader, schonk Clara Cortissos een wit kleed voor de bima aan de gemeente. De mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat de dochter Clara het juiste geboortejaar van haar vader niet wist ! Tot eeuwige nagedachtenis zal de rechtvaardige zijn (Psalmen 112:6) ..... de geeerde chaveer.... Op deze steen staat het als afkorting die ook anders begrepen kan worden, maar op de steen van zijn vrouw 77(17) staat voluit "hechaveer", en dat is de betekenis van de afkorting alhier.
Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9746
Gemeente: Hattem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 03-01-1941
Overledene     David Cortissos
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-01-1941
Overlijdensplaats: Hattem
Vader     Mozes Cortissos
Moeder     Clara van Gelderen
Partner     Heintje Rozebant
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie     geboortepl: Hattem; oud 91 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

 
Hij was de echtgenoot van (77)17.
Hij was de zoon van (77)19 & (77)20 en de broer van (77)21.
Hij was de vader van (77)03.

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4364
Gemeente: Hattem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 15
Datum: 18-06-1879
Bruidegom     David Cortissos
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Hattem
Bruid     Heintje Rozeband
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Olst
Vader bruidegom     Mozes Cortissos
Moeder bruidegom     Clara van Gelderen
Vader bruid     Jozeph Rozeband
Moeder bruid     Lisette Salomon David
Nadere informatie     beroep bg.: vleeschhouwer; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: koopman; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: handelaar; beroep moeder bd.: zonder beroep

Uit:-Joods Nederland-een cultuurhistorische gids-Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno-Querido's Uitgeverij-
          pag. 242-ISBN 9021483165/CIF/NUGI 471/644] 

"Het gemeenschapsleven in de kleine kille draaide voor een groot deel rond David Cortisos.Hij overleed op natuurlijke wijze, 91 jaar oud.
Vrijwel de helft van zijn leven was hij voorganger geweest van de Joodse Gemeente, alsmede godsdienstonderwijzer en slachter.De veelzijdige David Cortisos was ook bestuurslid van de Oranjevereniging en de Vereniging voor Hulpbetoon, was dertig jaar voorzitter van de loterijclub en heeft ten tijde van de eerste wereldoorlog ook nog in de gemeenteraad gezeten voor de liberalen."


2018/12/30
bnnch