Het Stenen Archief - Only completed research

[4268]

(78)2
5
Cohen
Hartog
Naftali z.v. Yitschak ha-Cohen
Izaak Josephs Cohen & Froukjen Josephs Cohen
08-07-1828
26 Tamoez 5588
Opsterland
28-12-1879
13 Tevet 5640
Haskerland
Heerenveen (De Knipe)
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ הח"ר נפתלי בן ר' יצחק כ"ץ נפטר ביום א' י"ג טבת בשנת זכ'ר' צ'די'ק' לבר'כ'ה לפ"ק ת נ צ ב ה
במצבה כתוב שנת זכ'ר' צ'די'ק' לבר'כ'ה וסכום האותיות המודגשות הוא 640 שהיא שנת התר"מ ולפיכך תאריך הפטירה הלועזי הוא 28-12-1879 כ"ץ=כהן צדק
Hier rust De chaveer de heer Naftali zoon van de heer Jitschak K"ats(1) Hij overleed op zondag 13 Tevet in het jaar "De gedachtenis van de rechtvaardige is tot zegen"(2) [5640] T.N.Ts.B.H.
(1)De familienaam K'ats=kaf-tsadi=afkorting van Cohen Tsedek (rechtvaardig priester) Ook de zegenende handen geven de status van Cohen (Priester) aan. (2)Spreuken 10:7. De som van de waarden van de gemarkeerde letters is 640. Zondag 13 Tevet 5640 = 28 december 1879.
Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Gemeente: Opsterland
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 72
Aangiftedatum: 10-07-1828
Kind     Hartog Cohen
Geslacht: M
Geboortedatum: 08-07-1828
Vader     Izaak Josephs Cohen
Moeder     Froukjen Josephs Cohen


Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Toegangnr: 30-16
Inventarisnr: 3016
Gemeente: Haskerland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 189
Aangiftedatum: 29-12-1879
Overledene     Hartog Cohen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 28-12-1879
Vader     
Moeder     
Partner     
Relatie: ongehuwd
Nadere informatie     Leeftijd: 51 jaar

     

Database van Friese grafstenen van Chaim Caran-Akevoth:-
voornaam     Hartog
variant voornaam hebr/jidd/burgelijk     Naftali
familienaam     COHEN / CATS
variant familienaam     COHEN
vadersnaam     Isaac
patroniem hebr/jidd     Jitschak
vaders vader-naam     Joseph
voornaam moeder     Froukjen
moeders vader-naam     Joseph
familienaam moeder     COHEN
geboorteplaats     Nijehaske
datum geboren / besneden     08  07  1828
datum huwelijk       
details overledene/diens ouders/echtgenoot/(engels)     born Opsterland 15 07?;chawer (honorary member);blessing hand pictured on tombstone
hebreeuwse datum overlijden     13  tevet  5640
datum overlijden/begraven     28  12  1879
plaats overlijden     Haskerland
begraafplaats     Heerenveen-De Knype
nr. foto tekst zerk     2
Echtpaar    
bron 1     Brilleman
    
Hij was ongehuwd.

Hij was de broer van (79)26 & (79)31.
2009/09/21