Het Stenen Archief - Only completed research

[4273]

(78)7
2
Zwart
Mozes
Moshe z.v. Shlomo
Johanna Elias Vellekooper ?
Salomon Zwart & NN ?
1791
Amsterdam ?
23-3-1878
18 Adar II 5638
Schoterland
Heerenveen (De Knipe)
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ משה ב"ר שלמה יצ"ו נפטר בש"ק פ' פרה ח"י אדר ב' תרל"ח לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier rust Moshe zoon van Shlomo - Zijn Rots en Verlosser zal hem beschermen Overleden op de Heilige Shabbat van de parasja "Para" 18 Adar II 5638 T.N.Ts.B.H.
Shabbath18 Adar II 5638 = 23 maart 1878. Shabbath Parasjat Para is een van de vier Shabbatdagen waarop een extra deel uit de Tora gelezen wordt in aanvulling op de gewone weekafdeling. Op Shabbath Para (betr. het offer van "de rode koe") is dit Numeri 19:1 e.v.
Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Toegangnr: 30-31
Inventarisnr: 3022
Gemeente: Schoterland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 62
Aangiftedatum: 23-03-1878
Overledene     Mozes Zwart
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-03-1878
Vader     
Moeder     
Partner     
Relatie: ongehuwd
Nadere informatie     Leeftijd: 87 jaar

Database van Friese grafstenen van Chaim Caran-Akevoth:-

voornaam     Mozes
variant voornaam hebr/jidd/burgelijk     moshe
familienaam     ZWART
variant familienaam     ZWART
vadersnaam     Salomon
patroniem hebr/jidd     Shlomo
geboorteplaats     Amsterdam
datum geboren / besneden        1791
datum huwelijk       
voornaam echtgenoot     Johanna
vader echtgenoot     Elias
familienaam echtgenoot     VELLEKOPER
details overledene/diens ouders/echtgenoot/(engels)     acc. to civil records not married!
hebreeuwse datum overlijden     18  adar 2  5638
datum overlijden/begraven     23  03  1878
plaats overlijden     Schoterland
begraafplaats     Heerenveen-De Knype
nr. foto tekst zerk     6
bron 1     Brilleman
De personalia aangegeven met een vraagteken zijn gebaseerd op de 
Database van Friese grafstenen van Chaim Caran-Akevoth (Brilleman) en niet geverifieerd aan de hand van aktes in genlias (de burgelijke stand).
Op grond van deze gegevens is hij de echtgenoot van (78)4.De aktes van hem zowel als van zijn huwelijkspartner vermelden als hun status "niet getrouwd".Zie ook bij (78)4.
Is deze echtverbintenis correct, dan is hij de vader van  (79)29 & (79)21.

Hij is misschien een broer van [Winschoten] (48)041
2013/08/21
nahum_a