Het Stenen Archief - Only completed research

[4274]

(80)01
4
Meijer
Levij
Yehuda z.v. Me'ir
Levij Meijer & Regina Haberman
12-10-1842
8 Cheshvan 5603
Hellendoorn
01-03-1872
22 Adar I 5632
Hellendoorn
Hellendoorn
Er is geen Nederlandse tekst
ואל עמו תביאנו
הבחור חשוב יהודה
 בן מאיר הנולד מן
רעכלא בימי בחרותו
שב לאחזתו
נפטר בשם טוב
ביום כ"ב אדר ראשון
שנת י'ת'ב'ר'ך'
ת נ צ ב ה

מקור הפסוק העליון הוא דברים ל"ג-ז
שנת י'ת'ב'ר'ך' = סכום הספרות הוא 632 שהיא שנת תרל"ב
אולם בחישוב השנה האות הראשונה יוד אינה חלק של הספירה

En breng hem weder tot zijn volk.
De belangrijke jongeman Jehudah
Zoon van Me'ir die is geboren uit Rechele
In de dagen van zijn jongelingschap
keerde hij terug naar zijn erfdeel.
Hij overleed in een goede naam op 22 Adar I
van het jaar 5632

T.N.Ts.B.H.
Dt 33:7-de volle tekst is:-
En dit is van Juda, dat hij zeide: Hoor, HEERE! de stem van Juda! en breng hem weder tot zijn volk; zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, en zijt Gij [hem] een Hulp tegen zijn vijanden.
De keuze van de bovenspreuk houdt dus verband met zijn naam Jehuda.

Al dan niet bij toeval, geeft het jaar het woord "gij zult gezegend zijn" samengesteld uit de letters tav-beth-resh-kaf

Hij overleed op vrijdagavond 01-03-1872 om elf uur 's avonds.
Volgens de Joodse kalender was het toen reeds de dag erop volgende, zaterdag(Shabbath) 22 Adar I 5632.
[Bron:-Family Search]
Akte #27 Hellendoorn 02-03-1872
Overleden om elf uur 's avonds

Geboorte:-De geboortedatum is in overeenstemming met het Corwin archief, maar in Family Search kon zijn geboorteakte niet opgespoord worden.
Hij was de zoon van (80)02 en de broer van (80)05
2012/02/22