Het Stenen Archief - Only completed research

[4321]

(67)34
5
Engel, van
Mozes
Moshe z.v. Nathan
Betje Cohen
Nathan van Engel & Hannchen Bendix
07-07-1890
19 Tammoez 5650
Goor
03-11-1935
7 Cheshvan 5696
Goor
Goor
05-11-1935//9 Cheshvan 5696
Hier Rust Onze Lieve Man en Vader
MOZES van ENGEL
Overleden 3 November 5696
In den ouderdom van 45 jaren.


פ"נ
איש תם וישר רב פעלים (1) ואוהב צדק
ה"ה משה בן נתן פאן ענגעל שהלך לעולמו
בשם טוב יום ז' לחודש חשון ונקבר בכבוד
גדול יום ט' בו שנת  צ'ר'ו'ת' לפ"ק ושם
אמו הנדלא
ת' נ' צ' ב' ה

(1) שמואל ב' כג כ

שנת צ'ר'ו'ת' = היא שנת תרצו


Hier Rust
een ingetogen en rechtschapen man van veel daden (1) en die hield van rechtvaardigheid
dat is de heer Moshe zoon van Nathan van Engel die naar zijn Eeuwige Wereld ging
in goede naam op 7 van de maand Cheshvan en begraven werd
met grote eer op de 9e dag daarvan in het jaar "rampen" (2) en de naam
van zijn moeder was Hindele
T.N.Ts.B.H.
(1) 2 Samuel 23:20
(2) De weergave van het Hebr.getal 696 in andere volgorde vormt het woord "tegenspoed, rampen". Het jaar van overlijden was 5696=1935 toen zich al donkere wolken over het buurland Duitsland gevormd hadden.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #55 Goor 07-07-1890
Geboren om  4 uur voormiddag

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #30 Goor 04-11-1935
Overleden om 8 uur voormiddag
Hij was de echtgenoot van (67)33
Hij was de zoon van (67)39 & (67)40 en de kleinzoon van (67)51 & (67)10.
Hij was de broer van (67)41.
2014/02/04
bnnch