Het Stenen Archief - Only completed research

[4327]

(19)15
5
Wijhe (Wije), van
Levie
Yehuda z.v.Eliezer
1)-Jette Versteeg-2)-Leentjen Mansfeldt
Salomon van Wije en Mientje Jacobs
19-07-1843
21 Tammoez 5603
Delden
20-11- 1918
16 Kislev 5679
Delden
Delden
Hier rust
LEVIE van WIJHE
Geb. te DELDEN 19 Juli 5603 / 1843
Overl. aldaar 20 Nov. 5679 / 1919
H. R. I. V.
Jehuda z.v.Eliezer van Wijhe
פ"נ
 כ' יהודה בן כ' אליעזר
 פאן וויהע הל בליל יום ד
 ט"ז כסלו שנת תרע"ט לפ"ק
 ת נ צ ב ה
ה"ל = הלך לעולמו
 בשם המשפחה נכתבה האות יוד בתחילה במקום האות ויו
Hier rust 
De heer Jehuda zoon van de heer Eliezer 
Van Wijhe. Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld in de nacht van woensdag de 16e Kislev van het jaar 5679
T.N.Ts.B.H.
ה"ל = Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld 
In de familienaam staat als beginletter abusievelijk een letter jod in plaats van een waw. 
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #28  Delden Stad 20-07-1843
Geboren om half drie namiddag
Van onbekende vader; geboorte aangegeven door vroedvrouw

Hij werd gewettigd als zoon van Salomon van Wijhe door een Koninklijke brief van wettiging, uitgegeven te 's Gravenhage op 18-09-1873 (?)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #47 Delden Stad 20-11-1918
Overleden om 12 uur voormiddag
Hij was de gewettigde zoon van (19)03 (oorspronkelijk van onbekende vader) en  de zoon van (19)12 en de broer van (19)14.(19)24 & (19)32
Hij was de echtgenoot van (19)21 (in tweede huwelijk)

Zijn eerste huwelijk was met de jong overleden Jette Versteeg-begraven te
Borne-(150)026

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk  (Tweede huwelijk)
Archieflocatie  Historisch Centrum Overijssel  
Algemeen  Toegangnr: 123 
Inventarisnr: 03246 
Gemeente: Diepenheim 
Soort akte: Huwelijksakte 
Aktenummer: 9 
Datum: 13-11-1877  
Bruidegom Levie van Wije 
Leeftijd: 34 
Geboorteplaats: Delden, Stad  
Bruid Leentjen Mansfeldt 
Leeftijd: 23 
Geboorteplaats: Winterswijk  
Vader bruidegom Salomon van Wije  
Moeder bruidegom Mietjen Jacobs  
Vader bruid Hartog Mansfeldt  
Moeder bruid Elisabeth Koopmans  
Nadere informatie  beroep Bg.: koopman; beroep vader 
Bg.: veearts; weduwnaar van Jette Versteeg; vader van 
de bruid ook Hartog David Mansfeldt; moeder van de bruid ook Betje Koopmans 
2017/03/06
bnnch