Het Stenen Archief - Only completed research

[4331]

(19)28
4
Groenhijm
Alex
Yekutiel z.v. Moshe
Helene Rebecca Berg
Mozes Groenhijm & Karoline Schlosser
13-02-1914
17 Shevat 5674
Delden
26-12-1992
2 Tevet 5763
Hengelo
Delden
Hier Rust
ALEX GROENHEIM
Weduwnaar van Helene R.Berg
Geb.17 Sjewat 5674//13 Februari 1914
Overl. 2 Tewet 5763//26 December 1992
Jekutiel z.v. Mosje
פ"נ
רבי יקותיאל בן רבי משה
הלך לעולמו ב' טבת תשנ"ג לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust 
De heer Jekutiel zoon van de heer Moshe 
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld de 2e Tevet 5753 
T.N.Ts.B.H.
[Bron geboorte en overlijdensgegevens]
Persoonkaart CBG Alex Groenhijm 13-02-1914
via:- www.maxvandam.info:- http://www.maxvandam.info/humo-gen/family/humo9_/F31024/I81388/
Hij was de zoon van (19)29 en de broer van (19)27
Samen met zijn broer Benny-(19)27-overleefde hij de oorlog door onderduik te Hengelo.Hun redders-Willem ter Beek & Johanna Ludowika Bernardina ter Beek-Stahl, werden op 20 november 1980 hiervoor onderscheidden als Rechtvaardigen onder de Naties door Yad Vashem
[Bron:-The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations-The Netherlands-Yad Vashem, Jerusalem-pag.90]

De begraafplaats werd op initiatief van Alex Groenheim in 1991 gerestaureerd. Zijn naam en die van zijn broer Benny zijn aangebracht op het hek bij de begraafplaats. 
[Bron:-Wikipedia- http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_begraafplaats_(Deldeneresch) ]

Hij was de laatste hier begravene (per 19-08-2014)

Zijn echtgenote is steen Hengelo (166)l05-1

Er is geen verklaring waarom Alex (burgerlijke naam) de Hebreeuwse naam Jekoetiel draagt.Op zijn broer's grafsteen is dit-foutief-Jekoetsiel 
2014/09/07
bnnch