Het Stenen Archief - Only completed research

[4339]

(20)27
5
Bleekrode
Salomon
Zalman z.v. Avraham
Amalia Jacobson
Abraham Samuel Bleekrode & Bettje Salomon van Norden
09-10-1814
25 Tishri 5575
Groningen
03-01-1862
2 Shevat 5622
Delft
Delft
Er is geen Nederlandse tekst
טוב שם טוב משמן טוב ויום המות יפה כיום הולדו למות
פ"נ
יקר רוח איש תבונות
מוצב ארצה סוף המעלות
יום המיתה סולם לעלות
גופו שוכב פה ונשמתו
בטוב תלין כי שם ביתו
המושלם
כ"ה זלמן בלייכרויט זצ"ל
נפטר ב' שבט שנת תרכ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה
טוב...הפסוק נלקח מספר קהלת פרק ז פסוק א
והוסיפו לזה שתי מילים יפה ולמות

תאריך הפטירה הלועזי הוא 3-1-1862
Een goede naam is te verkiezen boven goede olie en de dag van je dood is zo fraai als de dag van je geboorte, die zal leiden naar je dood.
Hier rust 

rijk aan geest, een man van inzichten
ter aarde gezet; bij het slot der begaafdheden
is de dag van sterven een ladder om op te stijgen
zijn lichaam ligt hier, maar zijn ziel
zal ten goede rusten, want daar is zijn
volmaakte woning

De ge'eerde heer Zalman Bleekrode, de herinnering aan een rechtvaardige zij tot zegen,
Hij overleed op 2 Shevath 5622

T. N .Ts .B. H.
De tekst is genomen uit Prediker, hoofdstuk 7, vers 1 onder toevoeging van 2 woorden.

De tekst is op rijm (regels 1 t/m 3 en 4 t/m 5) 

De bovenspreuk heeft vier veranderingen, aangebrachr door degene die deze die deze tekst opstelde:
het woord 'tov' tussen שם en משמן, het woord 'jafe' na המות, onmiddellijk daarna 'kajom' i.p.v. מיום, en 'lamoet' aan het eind. Wat dit alles verbetert of toevoegt, is niet zo duidelijk.


Overlijdensdatum volgens de gewone jaartelling 03-01-1862
[Bron:-Genlias]
Geboorte:-

Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Groningen
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 804
Aangiftedatum: 12-10-1814
Kind     Salomon Bleekrode
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 09-10-1814
Geboorteplaats: Groningen
Vader     Abraham Samuel Bleekrode
Moeder     Bettje Salomon van Norden
Nadere informatie     beroep vader: koopman;

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #5 Delft 04-01-1862
Overleden 's morgens om 3 uur.

Uitzonderlijk zijn op de overlijdensakte zijn qualificaties in detail vermeld:-
"Doctor in de wis-en natuurkunde,geneeskunde en obsterie, Hoogleraar aan de Koninklijke Akademie alhier..."

Aanvullende identificatie en details:-

Tevens geidentificeerd in genlias vlg. overl.akte van jonggestorven zoon (waaruit blijkt dat hij in 1844 nog in Groningen woonde):-
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger
Archieven Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 363
Aangiftedatum: 10-05-1844
Overledene Jacob Bleekrode
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-05-1844
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Salomon Bleekrode
Moeder Amalia Meijer Jacobson
Partner
Nadere informatie geboortepl: Groningen oud 7 maand; beroep vader: medicinae doctor

In de NDB van Akevoth (voor aanvullingen):-

Family page Salomon Bleekrode, birth 9 Oct 1814 Groningen, Groningen, Nederland, occupation: Medicine doctor, son of Abraham Samuel Bleekrode and Bettje Salomons van Norden to: N.N.
1) Mietje Bleekrode, birth 21 Aug 1842 Groningen, Groningen, Nederland
2) Jacob Bleekrode, birth 1 Oct 1843 Groningen, Groningen, Nederland, died 9 May 1844 Groningen, Groningen, Nederland

Van het personeel aan de Koninklijke Academie, annex Polytechnische Schoool, moeten we allereerst noemen Salomon Bleekrode (1815-1862), die aan de Koninklijke Academie wis- en natuurkunde doceerde, evenals geneeskunde en obstetrie. Nadat hij het Groningse gymnasium bezocht had, studeerde hij aan de universiteit van Groningen geneeskunde. In 1835 promoveerde hij - twintig jaar oud! - en studeerde tegelijkertijd af in de wis- en natuurkunde. Hij vestigde zich als arts in Groningen. Bleekrode en zijn vrouw Amalia Jacobson waren een gezien echtpaar in de stad. Behalve arts en natuurkundige was Bleekrode ook uitvinder. Tot tweemaal toe won hij een prijs voor ontdekkingen van de Maatschappij voor Nijverheid. Als jong hoogleraar van dertig jaar oud kwam hij in 1845 uit Groningen naar Delft en betrok met zijn vrouw en groeiende gezin een pand aan de chique Koornmarkt. Als Delfts hoogleraar stond hij aan de wieg van de opleiding tot mijningenieur en had hij een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Bleekrode was lid van de joodse gemeente in Delft en maakte ook korte tijd deel uit van het bestuur. Hij overleed in 1862, op slechts 46-jarige leeftijd
[Bron:-Blijvers en Voorbijgangers-Joden in Delft 1850-1960 van Marianka van Lunteren-Spanjaard & Joep Wijnberg-Stroz-pag. 42 uitgeverij Kok-Kampen,1998-ISBN 90 242 6217 8-overgenomen met schriftelijke toestemming van de uitgever-dd. 04-07-2007]

Vader van [Muiderberg] (500)DV-181
2018/11/26
bnnch