Het Stenen Archief - Only completed research

[4350]

(77)25
4
Kohen
Schoontje
Sjeine d.v.Yisra'eel
NN NN (zie opmerking)
Israel Salomon Kohen & Aleida van Gelder
17-10-1822
2 Cheshvan 5583
Heerde
3-5-1905
28 Nissan 5665
Heerde
Hattem
5-5-1905 // 30 Nissan 5665

Hier rust SCHOONTJE KOHEN Geboren te Heerde 17 oct. 5583

Overl. aldaar 3 mei 5685

פ"ט שיינא בת ר' ישראל ושם אמה לאה נפטרה כ"ח ניסן ונקברת יום א' דר"ח אייר תרס"ה לפ"ק ת נ צ ב ה
ההבדל בין האות ח והאות ה על המצבה הוא מיזערי
Hier is geborgen, Sjeine dochter van de heer Israel, En de naam van haar moeder was Lea, Zij overleed op 28 Nissan en werd begraven op de 1e dag van het nieuwemaansfeest van Iyar van het jaar 5685 T.N.Ts.B.H.
Zij was de zuster van (77)23 & (77)24.

Zij was de moeder van (77)27-Abraham Kohen.
Ondanks dat aldaar de patroniem is Avraham z.v.Avraham, hetgeen zou wijzen op een posthuum geboren kind (zie uitleg aldaar), is er plaats voor twijfel of deze vader met de naam Avraham als voornaam ook inderdaad heeft bestaan en publiekelijk bekend is geweest als haar echtgenoot.Zie verdere gegevens aldaar.
2018/12/30
bnnch