Het Stenen Archief - Only completed research

[4368]

(79)27
5
Veldman
Rika(Hendrika)
Hendele d.v. Menachem
Emanuel Izaak Veldman & Pietje Broekman
6-8-1878
7 Av 5638
Heerenveen
16-9-1908
20 Eloel 5668
AEngwirden
Heerenveen (Owoud)
17-9-1908//21 Eloel 5668
Hier Rust RIKA VELDMAN Geboren te Heerenveen 7 Ab 5638 6 Augustus Overleden aldaar 20 Elloel 5668 15 September H.A.R.I.V.
ושבה אל בית אביה מנעוריה פ"ט הבתולה האהובה לאבותיה ולמשפחתה באבה נקטפה ואיננה כי לקח אתה אלהים ה"ה הנדלא בת כ' מנחם פעלדמאן ושם אמה בינא שבה למנוחתה אור ליום ד' כ' אלול ונקברה בכבוד גדול ביום ה' כ"א בו שנת תרס"ח לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הלידה הלועזי הוא 6-8-1878 תאריך הפטירה הלועזי הוא 16-9-1908
Zij is teruggekeerd naar haars vaders huis, zoals in haar jeugd(1) Hier is geborgen De door haar ouders en haar familie geliefde maagd In haar volle bloei werd zij weggeplukt(2), en is zij niet meer want God nam haar tot zich(3) Dit is Hendele dochter van Menachem Veldman En de naam van haar moeder was Bina Zij keerde terug naar haar rust aan de vooravond van woensdag 20 Eloel En werd met grote eer begraven op donderdag 21 van die maand van het jaar 5668 T.N.Ts.B.H
(1)Zie Leviticus 22:13. (2)Zie Job 8:12. (3)Zie Genesis 5:24. Geboren: dinsdag 7 Av 5638 = 6 augustus 1878. (Op de geboorteakte is de datum echter 7 augustus 1878). Overleden: woensdag 20 Eloel 5668 = 16 september 1908. De aanduiding "aan de vooravond van" duidt erop dat het overlijden heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 15 september 1908.Dit is ook de datum in de Nederlandse tekst van de steen.
Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Gemeente: Haskerland
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 146
Aangiftedatum: 08-08-1878
Kind     Rika Veldman
Geslacht: V
Geboortedatum: 07-08-1878
Vader     Emanuel Izaak Veldman
Moeder     Pietje Broekman

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Toegangnr: 30-31
Inventarisnr: 3045
Gemeente: Schoterland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 198
Aangiftedatum: 28-10-1908
Overledene     Hendrika Veldman
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-09-1908
Vader    
Moeder    
Partner    
Nadere informatie     Overleden in de gemeente AEngewirden Leeftijd: 30 jaar

Database van Friese grafstenen van Chaim Caran-Akevoth:-

    

voornaam     Hendrika / Rika
variant voornaam hebr/jidd/burgelijk     Hindele
familienaam     VELDMAN
variant familienaam     VELDMAN
vadersnaam     Emanuel
patroniem hebr/jidd     Menachem
vaders vader-naam     Isaac
voornaam moeder     Pietje /Bina
familienaam moeder     BROEKMAN
geboorteplaats     Haskerland
datum geboren / besneden     07  08  1878
datum huwelijk       
details overledene/diens ouders/echtgenoot/(engels)     special text incl. weeping willow on tombstone;also named Rika;see also photo 18.a
hebreeuwse datum overlijden     20  ellul  5668
datum overlijden/begraven     15  09  1908
plaats overlijden     Schoterland
begraafplaats     Heerenveen
nr. foto tekst zerk     18
bron 1     Brilleman
   
 


Zij was de dochter van (79)07 en de zuster van (79)19

Op haar overlijdensakte heet zij Hendrika.
2009/09/15