Het Stenen Archief - Only completed research

[4404]

(104)022
3
Forster
Nathan
Nathan z.v. Yitschak
Schoontje van Leeren
Izaak Forster & Betje NN
00-00-1786
Gross Glogau in Pruisen
04-06-1861
27 Sivan 5621
Elburg
Elburg
06-06-1861//28 Sivan 5621
ה נתן ה לקח יהי שם ה מבורך

המצבה אינה קריאה
De Eeuwige heeft gegeven en de Eeuwige heeft genomen
De naam van de Eeuwige zij gezegend

Hier rust

Hier stond hij 26 jaren met gezang
Hij gaf zijn stem voor zijn gemeente in gezang
De Eeuwige had hem een taal voor leren gegeven om te danken
Hij gaf met zijn hart het onderscheid tussen verboden en toegestane
Om te behoeden de Tora de wetten de geboden oprecht en eenvoudig
Hij zal in vrede rusten en zal stand houden tot het einde der geslachten
De chaweer de heer Nathan zoon van de heer Izak Itsek Forster
Hij overleed in de avond van 28 Sivan en werd begraven donderdag 28 Sivan 5621
De steen is onleesbaar, de vertaling is klaarblijkelijk gedaan in de tijd toen de tekst nog leesbaar was door een inmiddels anoniem persoon. Uit deze vertaling zijn de verdere genealogische gegevens afgeleid.

De vertaling is, met uitzondering van de bovenspreuk, niet terugvertaald in het Hebreeuws.
Deze spreuk is een onderdeel van hetgeen wordt uitgesproken bij een begrafenis.Bron:-Job 1:21

In de de uitgave "De Joodse begraafplaats te Elburg 1803-1974"-uitgave #550 van de NKvJG-Baarn 2000 wordt deze steen opgegeven als "ontbreekt". 
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #25 Elburg 05-06-1861
Uur van overlijden 's avonds negen uur
(De Joodse dag van overlijden is daarom die van de volgende dag).

Het jaar van geboorte is vlg. de leeftijd bij overlijden (75 jr.)
Geboorteplaats vlg. de overlijdensakte.
Hij was de echtgenoot van (104)034 en de vader van (104)073 & (104)049.
Hij was de grootvader van (104)100

Hij was godsdienstonderwijzer.
2020/02/25
bnnch