Het Stenen Archief - Only completed research

[4406]

(104)024
1
NN
Marcus ?
Mordechai z.v. Eliezer
Elburg
Elburg
 Hier rust Mordechai  zoon van de heer Eliezer.
Deze grafsteen staan op het kindergedeelte van de begraafplaats.
kindergraf

Het onderzoek meent dat het hier begraven kind heel wel mogelijk een zoon is van Salomon Marcus de Bruin (104)035,
welke als Joodse voornaam die van Eliezer heeft, hoe vreemd dat ook moge klinken.
 
Salomon de Bruin krijgt met Finette/Phinette Mendels als kinderen:
Marcus de Bruin op 6 Apr 1850
Alexander de Bruin op 9 Sep 1852, en
Hermina de Bruin op 12 Aug 1855.
Deze steen zou dus van het eerste zoontje kunnen zijn, alhoewel de bron (burgerlijke)als overledene niet opspoorbaar was.(wel als geborene).
Zoontje Alexander/Hillel ligt op (104)098b, alhoewel deze daar onjuistelijk als Joods patroniem 'ben Mordechai' wordt genoemd; 
burgerlijk wordt hij terecht geidentificeerd als zoontje van genoemde ouders.
De in onderzoek 1 genoemde dochter Hermina de Bruin huwt te Amsterdam op 27 Sep 1893, 38 jr.oud met de wedn. Joseph. Slagter, uit Hilversum, 49 jr.oud.

2020/06/28
bnnch