Het Stenen Archief - Only completed research

[4411]

(104)029
5
Izak
Frouwke
Fradche d.v. Ya'akov
Izak
Isaac Rubens
Jacob Izak & Lea Salomon Swalb
08-02-1844
18 Shevat 5604
Groningen
20-07-1930
24 Tammoez 5690
Elburg
Elburg
פ"ט
האשה היקרה
מ פראדכא
בת יעקב אייזק
אלמנת כ יצחק רובענס
ושם אמה לאה
מתה בשם טוב ביום א כ"ד תמוז
תר"צ לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
De dierbare vrouw
Mevrouw Fradche
Dochter van Ya'akov Aizek
Weduwe van Yitschak Rubens
En de naam van haar moeder was Lea
Overleden in goede naam op zondag 24 Tamoez
5690

T N Ts B H 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #150 Groningen 09-02-1844
Uur van geboorte 's morgens 8 uur

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #11 Elburg 21-07-1930
Uur van overlijden namiddag half negen
Zij was de zuster van (104)084 en de moeder van (104)064
Zij is ook de schoondochter van (104)030 en de schoonzuster van (104)064

2020/06/28
bnnch