Het Stenen Archief - Only completed research

[4416]

(104)034
4
Leeren, van
Schoontje
Sjeine d.v. Eliezer
Forster
Nathan Forster
Leezer van Leeren & Eva Frank
1813
Vreden (Pruisen)
05-02-1872
26 Shevat 5632
Elburg
Elburg
06-02-1872//27 Shevat 5632
ה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל
פ"ט
אשה מ שיינע בת ר אליעזר
אשת החבר ר נתן פערסטער
מתה כ"ג שבט ונקברה כ"ד בו
שנת תרל"ב לפ"ק
De Eeuwige doodt en doet herleven, voert ten afgrond en heft weer op.

Hier is geborgen
Een vrouw, mevrouw Sjeine, de dochter van de heer Eliezer, 
Echtgenote van de chaver de heer Nathan Forster.
Zij overleed op 26 Shevat en werd begraven 27 Shevat van het jaar 5632.
Bovenspreuk uit Samuel I 2:6

De steen is afgesleten en niet alle letters hebben hun oorspronkelijke vorm -en betekenis-behouden. Dit geldt in het bijzonder voor de overlijdens-en begrafenisdatum, die werden vastgesteld op grond van externe bronnen.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #5 Elburg 06-02-1872 
Uur van overlijden voormiddag 10 uur.

Geboortejaar en geboorteplaats vlg. de overl.akte.
Zij was de echtgenote van (104)022 en de moeder van (104)073 & (104)049.
Zij was de grootmoeder van (104)100
2020/12/30
barend_e