Het Stenen Archief - Only completed research

[4418]

(104)036
4
Hardloper
Elias Jochem
Eliezer z.v. Nachum
Sara Polak
Jochem Godschalk Hardloper & Helena Isak Cohen
1793 (zie opm.)
Oldenzaal
17-05-1869
7 Sivan 5629
Vaassen(Epe)
Elburg
פ"נ
איש אמונים הולך תמים
מעשיו היו טובים ושלמים
השכים והעריב לתורה ולתפלה
שמו הוא נודע לשבח ולתהלה
הוא ר אליעזר בן החבר ר נחום
נפטר ביום ב ז סיון
בשנת תרכ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier rust 
Een betrouwbaar man, ingetogen gaande,
Zijn daden waren goed en volmaakt, 
Hij stond vroeg op en legde zich laat neer voor Torastudie en voor de gebeden, 
Zijn naam stond bekend ter prijzing en tot lof.
Dit is de heer Eliezer, zoon van de Chaver de heer Nachum.
Hij overleed op maandag 7 Sivan van het jaar 5629. 

T N TS B H 
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #85 Epe 18-05-1869
Uur van overlijden een uur 's morgens

Zijn geboortejaar is 1793 vlg. de Core versie van de Noordelijke Data Base in het Archief van Akevoth.De juisteheid hiervan blijkt uit de details bij zijn huwelijk in Meppel in 1826.Hij is dan 33.
Er is daar een gehomologeerde geboorte acte, die kennelijk die precieze datum geeft.

Hierbij kan nog opgemerkt worden, dat de toevoeging van vijf jaar aan de leeftijd bij overlijden van oudere personen tamelijk gebruikelijk was, ook in Amsterdam.

Geboortejaar vlg . leeftijd bij overlijden

echtgenoot van Sara Polak.
Sara Polak overleed te Epe op 24 Aug 1883, 90 jr.oud.

zij waren gehuwd te Meppel op 20 Nov 1826: Elias Jochems Hardloper, uit Oldenzaal, 33 jr.oud, koopman, zoon van Jochem Godschalk Hardloper, onderwijzer & Helena Isak Cohen, en Sara Philip Polak, uit Meppel, 30 jr.oud, dochter van Philip Jacobs Polak & Engeltje Mozes.

 Vader Jochem Godschalk Hardloper overleed te Oldenzaal op 23 Nov 1827, 85 jr.oud, uit Amsterdam, 'boeken moses schrijver', echtg. van Helena Isak Cohen.
2020/07/02
bnnch