Het Stenen Archief - Only completed research

[4421]

(17)01
4
Essen, v.
Israel Salomon
Israel z.v. Shlomo
Judith Mozes Broekhuizen
Salomon Nathan van Essen & Sebilla Michaels Machiel
1806
Dalfsen
14-10-1878
17 Tishri 5639
Dalfsen
Dalfsen
Hier Rust
ISRAEL van ESSEN
Overleden 17 Tishrie 5639
                  14 October
פט איש טוב וישר ישראל בן כה שלמה פאן עססין הלך לעולמו ביום א' דחה"מ של סכות לשנת הנה אני פתח את קברותיכם לפק ת נ צ ב ה
דחהמ = דחול המועד
Hier is geborgen Een goedhartig en rechtschapen man Jisraeel zoon van de geeerde heer Shlomo van Essen, die naar zijn Hiernamaals ging op de eerste tussendag van het Loofhuttenfeest van het jaar [5639-zie opmerking] "hier, ik open jullie graven...."
De spreuk ""hier, ik open jullie graven...." is uit Ezechiel 37, vers 12, uit wat genoemd wordt "het visioen van de dorre beenderen". Uit de Hebreeuwse tekst moet het overlijdensjaar af te leiden zijn (het jaar is in letters/cijfers in het Hebreeuws op de steen niet aangegeven). Het was niet mogelijk uit de spreuk het jaar 5639 te construeren, en door 3 experts werd vastgesteld, dat de spreuk het jaar 5609 weergeeft, hetgeen dus foutief is.
Overlijdensakte #109 Dalfsen 14-10-1878
[Family Search]

Aanvullende Identificatie volgens de NDB van Akevoth:- Tijdelijk gecopieerd van de NDB:- Family page Israel Salomon van Essen, birth 1806 Dalfsen, son of Salomon Nathan van Essen and Sebilla Michaels Machiels Married 24 Oct 1838 Gorredijk to: Judith Mozes Broekhuizen, birth 1815 Sneek, daughter of Mozes Philip Broekhujsen/ Halev and Rebecca Emanuel Tall
Hij was de broer van (17)02, echtgenoot van (156)c07-06 en vader van (164)32-02, (210)2-4, (212)r08-6, (156)e05-29, (192)0759, (153)021 en (17)11.
2019/03/21
bnnch