Het Stenen Archief - Only completed research

[4426]

(17)06
5
Godschalk
Marchien(Margje)
Merele d.v. Shmueel
Steren
Salomon Steren
Samuel Godschalk & Lena Levi
1838 ong.
Roden
25-5-1883
26-5-5643(steen)//19 Iyar 5643
Hattem
Dalfsen
MARGJE GODSCHALK
overl.26 Mei 5643
פנ
האשה היקרה מרת מערלה
 בת ר' שמואל אשת ר' שלמה
 בן ר' יצחק מתה בשק י"ט
אייר שנת תרמ"ג לפ"ק
 ת נ צ ב ה
בשק = בשבת קודש
Hier rust
De dierbare vrouw mevr. Merele
dochter van de heer Shmueel de vrouw van de heer Shlomo
zoon van de heer Yitschak stierf op de Heilige Shabbath 19
Iyar van het jaar 5643
T.N.Ts.B.H.
Op de steen staat als haar overl.datum de 26e.Dit combinerend met haar als overlijdensdatum aangegevene, nl. de 25e, doet vermoeden, dat zij op Vrijdagnacht na invallen van de Shabbath overleed.
Geidentificeerd in Genlias vlg. haar overlijdensakte:- Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 4340 Gemeente: Hattem Soort akte: overlijden Aktenummer: 24 Aangiftedatum: 26-05-1883 Overledene Margien Godschalk Geslacht: V Overlijdensdatum: 25-05-1883 Overlijdensplaats: Hattem Vader Samuel Godschalk Moeder Lena Levi Partner Salomon Steren Relatie: weduwe Nadere informatie geboortepl: Roden; oud 45 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Zij is de echtgenote van (17)03 en zuster van (17)05
2011/07/06