Het Stenen Archief - Only completed research

[4427]

(17)07
4
Frank
Machiel Aron Frank
Yechiel z.v.Aharon
Rachel Meibergen
Aron Machiel Frank & Judith Abrahams Krakauw (Crac
01-12-1824
10 Kislev 5585
Goor
12-11-1883
12 Chesjwan 5644
Dalfsen
Dalfsen
פ"נ ימיו לא סרים והוא בלילה חולי אנוש לבוא בנאמנה יודע דלים עזר לאביונים אוהב לבנו מסור לאשתו לינת עדן פרי מעלתו איש ירא אלהים יחיאל בן החבר אהרן פראנק הלך לעולמו יום ב' י"ב חשון ונקבר יום ד' י"ד חשון תרמ"ד לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 1883-11-12
Zijn dagen laten hem niet vrij en zo is het bij nacht Om trouw te komen bij de zieken der mensheid De armen erkennend en hulp te bieden aan de behoeftigen Liefde schenkend aan zijn zoon, toegewijd aan zijn vrouw, De sluimer van het Paradijs Is de vrucht van zijne verhevenheid Een Godvrezend man De trouwe en bekwame geneesheer Yechiel zoon van de Chaweer Aharon FRANK-hij ging naar zijn Hiernamaals Maandag 12 Chesjwan en werd begraven Woensdag 14 Chesjwan 5644 T.N.Ts.B.H.
De eerste letters van de eerste 5 regels (6 in de vertaling) in de Hebreeuwse tekst vormen een acronym van zijn Hebreeuwse naam:-Yechi'el.
Geidentificeerd in de Cracau genealogie op de website van Reinier & Dirkje Bobbe http://home.planet.nl/~bobbe000/bobbe-home.htm als volgt (5e kind):- II.11 Judith Abrahams KRAKAUW (CRACOU), geb. Elburg 00-10-1790, overl. ald. 09-12-1856, dr. van Abraham Victor KRAKOU (CRACAU) (zie I.1) en Eva Salomon (KRAKOU). Tr. Zwolle 19-09-1816 Aron Machiel FRANK, schoolmeester te Goor, veearts te Elburg, koopman, geb. Elburg 18-06-1793, overl. ald. 28-02-1861, zn. van Machiel Israel FRANK en Hanna MEIJER. Uit dit huwelijk: 1. Hanna FRANK (zie III.33). 2. Mietjen (Mirjam) FRANK (zie III.35). 3. Heintje FRANK, geb. Goor 27-04-1821, overl. ald. 24-06-1825. 4. Roosjen FRANK (zie III.38). 5. Machiel Aron FRANK, geb. Goor 01-12-1824, overl. Dalfsen 11-11-1883. Tr. Stad Almelo 18-06-1861 Rachel MEIBERGEN, geb. Stad Almelo 10-07-1835, overl. Dalfsen, dr. van Joseph MEIBERGEN en Betje Hartog VOS. 6. Eva FRANK, dienstbaar, geb. Elburg Arr. Arnhem 29-11-1827, overl. Amsterdam 06-08-1906. Tr. ald. 12-12-1866 Wolf Mozes CONSENHEIM, koopman in goud en zilver, geb. Mijdrecht 24-07-1828, overl. Amsterdam 02-10-1912, zn. van Mozes Wolf CONSENHEIM, koopman, en Hester de VRIES.
In de literatuur wordt hij gedefinieerd als "genees, keel en vroedmeester", tevens blijkt uit de website van het Joods Historisch Museum dat hij bekwaamheid had als moheel (besnijder)
2007/10/23