Het Stenen Archief - Only completed research

[4431]

(17)15
2
Steren
David G.
David z.v. Moshe Nathan
12-7-1948
13-12-1995
Dalfsen
veel te vroeg heb je ons verlaten wij zullen je nooit vergeten Rust In Vrede Lieve Daaf DAVID G.STEREN 5 Tammoez/12 Juli 1948 20 Kislev 5736/13 December 1995
פנ ר' דוד בן ר' משה נתן ושם אמו סערלא ת נ צ ב ה
Hier Rust De heer David zoon van de heer Moshe Nathan en de naam van zijn moeder was Serele T.N.Ts.B.H.
Niet geidentificeerd-de naam Nathan in de patronym wijst echter op een familie relatie met David Steren-(17)16-mogelijk een oom-en vermoedelijk is de afstamming van beiden terug te voeren naar Nathan Steren (zoon en eerste kind van Izaak Steren & Rachel van Essen)-geb. te Dalfsen op 06-10-1831.
2007/04/11