Het Stenen Archief - Only completed research

[4432]

(17)16
4
Steren
David
David z.v. Nathan
Sara de Lange
Nathan Steren & Esther Spanjar
12-3-1882
20 Adar 5642
Dalfsen
19-10-1969
7 Marchesjwan 5730
Dalfsen
Hier Rust Onze Lieve Man Vader en Grootvader DAVID STEREN Echtg.v.Sara de Lange Geboren20 Adar/12 Maart 1882 Overleden 7 Marchesjwan 5730/19 Oktober 1969
פ"נ רבי דוד בן ר' נתן הלך לעולמו ז' מרחשון תשל לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier Rust De heer David zoon van de heer Nathan Hij ging naar zijn Hiernamaals 7 Marchesjwan 5730 T.N.Ts.B.H.
Identificatie vlg. huwelijksakte:- Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 123.10807 Gemeente: Raalte Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 28-03-1914 Bruidegom David Steren Geboorteplaats: Dalfsen Bruid Sara de Lange Geboorteplaats: Raalte Vader bruidegom Nathan Steren Moeder bruidegom Esther Spanjar Vader bruid Mozes de Lange Moeder bruid Roosje de Lange Nadere informatie bruidegom: 32 jaar.; bruid: 25 jaar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bij de overdracht van de Israelitische begraafplaats te Dalfsen aan de Israelitische gemeente van Zwolle in 1937 kreeg David Steren het recht op een vrije grafstede op deze begraafplaats.Aan deze wens, om aldaar te worden begraven, kon in 1969 gevolg worden gegeven. [Uit:- "De synagoge van Dalfsen-Huis van samenkomst in vroegere tijden..." -gestencild historisch overzicht, vervaardigd in opdracht van het gemeentebestuur van Dalfsen, geschreven door de heer W.Stappenbelt, chef van de afdeling Interne Zaken en Voorlichting van de gemeentesecretarie van Dalfsen-13 april 1984]
Echtgenoot van Sara de Lange-(17)17 Zoon van Ester Spanjar-(17)09 =========================================== David Steren was bij overlijden de laatste Israelitische inwoner van Dalfsen, geboren en getogen in Dalfsen. De Dalfer Courant van 23 oktober 1969 gaf over David Steren het volgende relaas: (ingekort en lichtelijk bewerkt):- DAVID STEREN OVERLEDEN In zijn woning aan de Ruitenborghstraat is zondagmorgen plotseling op 87 jarige leeftijd overleden, de heer D. Steren. oud-raadslid van de gemeente Dalfsen en ter plaatse een zeer bekende persoonlijkheid. Bij de teraardebestelling op de Joodse begraafplaats was daarbij voorganger de heer A. M. J. Vleesblok uit Zwolle. David Steren werd op 12 maart 1882 te Dalfsen geboren. Naast slager en veehandelaar verzorgde hij tevens gedurende ongeveer 45 jaar de noodslachtingen in Dalfsen. In de twintiger jaren nam hij zitting in de Dalfser raad voor de Partij van de Arbeid. Ook is de heer Steren gedurende een reeks van jaren badmeester geweest van het bad "de Leemcule". De moeilijkste tijd voor hem en zijn familie zijn de oorlogsjaren geweest. De familie Steren is toen ondergedoken geweest, eerst bij de fam. Van Toly en nadien tot de bevrijding bij de fam. Bloemers in Oosterdalfsen. Vanwege zijn verdiensten voor de gemeenschap werd de heer Steren in 1962, op zijn 80ste verjaardag, onderscheiden met de bronzen medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en tevens ontving hij de draagmedaille van de gemeente Dalfsen. De heer Vleesblok memoreerde in een korte toespraak de verdiensten van deze Dalfsenaar. "Hij is geboren in deze plaats, hij was gelukkig in deze plaats en hij werd er geeerd". David Steren heeft steeds gestreden voor de sociale verheffing van de arbeiders en als zodanig ook zitting genomen in de gemeenteraad. Dat hij het ontstaan van de staat Israel heeft mogen beleven heeft hem tot grote voldoening gestemd. Graag had hij dit land nog met eigen voeten wil1en betreden maar zijn ouderdom liet dit niet meer toe. Wel heeft hij mogen beleven dat zijn eigen kinderen en kleinkinderen in Israel waren in de hoop dat zij er zich nog eens blijvend zullen kunnen vestigen. Zijn wens om op deze rustplaats begraven temogen worden, is ook in vervulling gegaan; met David Steren is thans de laatste mannelijke Jood uit Dalfsen heengegaan, aldus de heer Vleesblok.
2007/11/22