Het Stenen Archief - Only completed research

[4452]

(18)30
5
Leeuw, de
Marianne
Miriam d.v. Yitschak Zvi(verm.)
Cohen
Samuel Abraham Cohen
Izaak Hertog de Leeuw & Judik van Minden
05-01-1802
2 Shevath 5562
Hilversum
25-10-1866
16 Cheshvan 5627
Avereest
Dedemsvaart
28-10-1866//19 Cheshvan 5627
Er is geen Nederlandse tekst
נשמתך עלתה לשמים תנוח בארץ החיים פט אשה אחת מנשי בני הלוים אשר הלכה כל ימיה בדרך תמים צנועה וחסודה בכל מעשיה נכבדה ונאהבה בכל יודעיה ה'ה אשה מרת מרים אשת כ"ה שמואל החבר אברהם הכהן הלכה לעולמה ביום ה' ט"ז חשון ונקברה בשם טוב ביום א' י"ט בו בשנת תרכ"ז לפ"ק ת נ צ ב ה
Haar ziel steeg naar den hemel om te rusten in het land der levenden Hier ligt geborgen een vrouw uit de vrouwen van de zonen(van de stam) der Levieten zij ging al haar dagen de weg der ongekunstelden bescheiden en vroom in al haar daden ge'eerd en geliefd door allen die haar kenden dit was de vrouw, mevrouw Miriam, echtgenote van Shmu'eel, de chaveer [of:-ge'eerde heer, zoon van] Abraham, de Cohen, zij ging naar haar Hiernamaals op donderdag 16 Cheshvan 5627 en zij werd begraven in goede naam op zondag de 19e van dezelfde maand T N Ts B H
1)-Family page N.N. to: Marianne de Leeuw, birth 1800 Hilversum, Noord-Holland, Nederland, died Izaak Hertog de Leeuw and Judik van Minden Avereest, Overijssel, Nederland 1) Rika Cohen, birth 's Graveland, Noord-Holland, Nederland, died 28 Apr 1860 Avereest, Overijssel, Nederland 2) Abraham Barend Cohen, birth 's Graveland, Noord-Holland, Nederland, died 27 Apr 1862 Avereest, Overijssel, Nederland 2)-[bron:-website van Dirkje en Reinier Bobbe-stamboom de Leeuw:- http://home.planet.nl/~bobbe000/leeuw3.htm] III.21 Mariane (Mirjam) (de LEEUW), geb. Hilversum 05-01-1802, overl. Avereest 25-10-1866, begr. ald., dr. van Izak Hartog Levie (de LEEUW) (zie II.3) en Judikje Jacobs (van MINDEN). Tr. 's-Graveland 23-10-1837 Samuel Abraham COHEN, koopman, geb. Meppel 03-01-1804, overl. Hardenberg 04-07-1891, zn. van Abraham Barend COHEN en Rachel Elias (GODFRIED). Uit dit huwelijk: 1. Jette COHEN, geb. Avereest 15-09-1838, overl. Hardenberg 03-06-1905, begr. ald. Tr. ald. 01-06-1876 Simon Meijer KUIJT, koopman in garen en sigaren, geb. Leiden 28-03-1847, overl. Deventer 29-11-1905, zn. van Meijer Simon KUIJT en Rebecca Abraham JACOBSON. 2. Abraham COHEN, geb. Avereest 24-08-1840, overl. ald. 27-04-1862. 3. Izaak Samuel COHEN, geb. Avereest 07-05-1842, overl. Hardenberg 30-06-1869. 4. Rika (Rechle) COHEN, geb. Kortenhoef 06-06-1844, overl. Avereest 28-04-1860, begr. ald. Zij is de moeder van (18)28 & (18)29
2019/03/14
bnnch