Het Stenen Archief - Only completed research

[4465]

(20)30
5
Cohen
Salomon
Shlomo z.v. Baruch Yitschak Ha-cohen
Izaak Levie Cohen & Grietje Lob
04-07-1851
4 Tammoez 5611
Maassluis
21-01-1874
3 Shevat 5634
Delft
Delft
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
בחור תם וישר בלבו
עבד יוצרו בכל כחו
ה' גדעו בעודו באבו
הוא נתנו גם לקחו
ה"ה כ' שלמה בן החבר
ר' ברוך יצחק הכהן
נפטר אור ליום הרביעי
ג' שבט תרל"ד לפ"ק

תהי נשמתו צרורה בצרור החיים
הטקסט בחרוזים

תאריך הפטירה הלועזי הוא 21-1-1874

Hier rust
Een vrijgezel, ingetogen en rechtschapen in zijn hart,
Hij diende zijn Schepper met al zijn macht,
De Here velde hem neer terwijl hij nog niet ontlonken was,
Hij schonk hem [het leven] en nam het ook weer terug.
Deze is de ge'eerde Shlomo zoon van de Chaveer
de heer Baruch Yitschak de Cohen,
Hij overleed vroeg op de dag van woensdag 3 Tevet 5634

Zijn ziel zij gebundeld in bundel des levens(*)

De tekst is op rijm

(*)-Voluit geschreven
[Bron:-Genlias]
Geboorte:-

Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Stadsarchief Vlaardingen
Algemeen     Gemeente: Maassluis
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 58
Aangiftedatum: 07-07-1851
Kind     Salomon Cohen
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 04-07-1851
Geboorteplaats: Maassluis
Vader     Isaac Levie Cohen
Moeder     Grietje Lob
   

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #38 Delft 21-01-1874
Overleden 's nachts om 3 uur.
Zoon van (86)08 & (86)03
2018/11/26
bnnch