Het Stenen Archief - Only completed research

[4476]

(20)07
4
Hertzveld
Salomon Hartog
Shlomo z.v.Naftali Zvi
Debora Halberstam
Hartog Jozua Hertzveld & Henriette Loewenstam
14-5-1805
15 Iyar 5565
Zwolle of Amsterdam(zie opm.)
24-9-1893
15 Tischri 5654
Den Haag
Delft
28-09-1893//18 Tishri 5654

HIER RUST

SALOMON HARTOG

HERTZVELD

GEB. TE AMSTERDAM 15 IJAR 5565//14 MEI 1805

OVERL.TE 'S GRAVENHAGE 15 TISCHRIE 5654//24 SEPT: 1893

ZIJNE ASSCHE RUSTE IN VREDE

 

פ"נ
שלמה בן מו"ר נפתלי צבי ז"ל
נפטר ליל ראשון דסכת
ונקבר יום ה' ב' ד"ח המועד
 שנת תרנ"ד לפ"ק

 ת נ צ ב ה
מ"ר = מורנו רבי ד"ח = דחול
Hier rust
Shlomo de zoon van onze leraar rabbijn Naftali Zvi, de nagedachtenis van een rechtvaardige zij tot zegen,
Overleden op de avond van Soekoth
En hij werd begraven op donderdag de tweede dag van de tussendagen [van soekoth]-(Chol hamo'eed) van het jaar 5654 

T.N.Ts.B.H.
Hij overleed op zondagavond na het invallen van de eerste dag van het Loofhuttenfeest(Soekoth) 15 Tischri 5654.
[Bron:-Virtuele studiezaal-Digitale stamboom-Den Haag]
Overlijden:-
Akte #2615 's Gravenhage 26-09-1893
Overleden 's avonds om elf uur.

Hij was de echtgenoot van Debora Hertzveld-Halberstam-steen (20)06 en de zoon van opperrabbijn Hartog Josua Hertzveld van Zwolle. (opperrabbijn van Overijssel en Drenthe).

Hij was hoofdcommies van het Departement van Financien, afdeling Directe belastingen en hij gaf in 1870 het 'Wetboek der Rijks directe belastingen in Nederland' uit, waardoor hij erkend werd als een grote autoriteit op dit gebied. Hij nam als militair deel aan de veldtocht van 1830. Het echtpaar dat te Den Haag woonde, kreeg vier dochters en twee zoons. Bij het gezin in woonde ook de vader van Devora, Joseph H.S. Halberstamm. [Bron:-Nehama Mayer-Hirsch]
Over hun dochter de dichteres Estella Hijmans-Hertzveld- zie aanvullende  informatie bij zijn echtgenote  (20)06.

Geboorte:-
Volgens het artikel over zijn dochter Estella Hijmans-Hertzveld in het Druiluik (Famous Persons) bij Akevoth was hij geboren te Zwolle, hoewel diverse bronnen Amsterdam noemen als zijn geboorteplaats.
[Bron:-Genlias]
Huwelijk:-


Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen     Gemeente: Den Haag
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 403
Datum: 15-10-1834
Bruidegom     Salomon Hertzveld
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid     Devora Elka Halberstamm
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Warschau (Polen)
Vader bruidegom     Hartog Josua Hertzveld
Moeder bruidegom     Henriette Lowenstam
Vader bruid     Joseph Haim Halberstamm
Moeder bruid     Ester de Marcus
Nadere informatie     Bruidegom ook bekend onder de naam: Salomon Hartog Hertzveld, moeder bruidegom ook bekend onder de naam: Henriette Mozes Lowenstam

 
2018/11/26
bnnch