Het Stenen Archief - Only completed research

[4477]

(20)09
2
Halberstam
Jozef Chaim
Josef Chaim z.v. Simcha
Halberstam
Esther de Marcus
Warschau (verm.)
20-06-1896
9 Tammoez 5656
Delft
Er is (en vermoedelijk ook was) geen Nederlandse tekst
פ"נ
יוסף בן פורת
חייו יהלום פעמי גבורה
הליכתו ברוב חוכמה
 שם טוב מענה לנפשו צרורה
ה"ה קרבנו המושלם הנעלה
 יודע היחס והמעלה
מוהר"ר יוסף חיים האלברשטאם
 בן לאותו צדיק [ ] שמחה זצ"ל
הלך לעולמו ביום ט' תמוז יום מש"ק
 שנת ה'ר'א'י'ת'י'ך לפ"ק 

ת נ צ ב ה
מוהר"ר = מורנו הרב רבי
מש"ק = מוצאי שבת קודש
שנת ה'ר'א'י'ת'י'ך = 5656 = 1896
תאריך הפטירה הלועזי הוא 20-6-1896
Hier Rust
Joseph, z.v. Porath (*)
Zijn leven een diamant van heldenstappen
Zijn gang in uiterste wijsheid
De goede naam een beloning voor zijn geborgen ziel
Zijn [God's] volmaakt en vooraanstaand offer, doordrenkt met waardering en klasse, onze leraar de rabbijn Rabbi Jozef Chaim Halberstam zoon van dezelfde rechtschapene [ ] Simcha, de  herinnering  aan een rechtwaardige zij tot zegen, hij ging naar het Hiernamaals op de dag 9 Tammoez de uitgang van de Heilige Shabbath 5656

T.N.Ts.B.H.

[Bron v.d. vertaling:-Moshe Mossel-Jeruzalem]
(*)-Bereshit 49,22
Aannemelijk is dat dit de vader is van (20)06- Debora Hertzfeld-Halberstamm-zie aldaar voor aanvullende details en referenties (waaronder een artikel van Nechama Mayer-Hirsch over de dochter de dichteres Estella Hijmans-Hertzveld. -zij zegt aldaar nl.:- Bij het gezin in woonde ook de vader van Dewora, Joseph H.S. Halberstamm.)

Zijn overlijdensakte kon niet worden opgespoord en het is twijfelachtig-hoewel te Delft begraven-dat hij aldaar overleed.
Hij was de vader van (20)06
2018/11/26
bnnch