Het Stenen Archief - Only completed research

[4484]

(22)112
3
Leuw
Betje
Brendele d.v. Avraham Leuw
Polak
Jacob Hartog Polak
Abraham Levie Leuw & Ester (Hester) Isaac Prins
21-04-1844
2 Iyar 5604
Den Helder
06-04-1905
22 Nissan 5675
Den Helder
BETJE POLAK.LEUW Overl.22 Nissan 5675 6 April
 
פ"ט מ' ברענדלא בת כ' אברהם לעהוו אלמנת כ' עקיבא פאלאק ושם אמה אסתר תרעה לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier is geborgen Mevrouw Brendele dochter van de heer Abraham Leuw weduwe van de heer Akiva Polak. En de naam van haar moeder was Esther 5675 T.N.Ts.B.H.

Regionaal archief Alkmaar geboorte Den Helder 23-04-1844 nr. 130.

 

Overlijdensplaats niet gevonden.


Zij was de echtgenote van (22)111 en dochter van (197)r8-20 & (197)r8-21.
Zij was de moeder van (22)031.
Zij was de zuster van (22)054.

Voor gegevens huwelijk zie (22)111.

Aanvullende details:

 

In het boek "De Kille aan het Marsdiep" van Joop D.Kila-Helderse Historische Vereniging-oktober 1999-ISBN 90-6455-316-5 wordt meer verhaald over de fam.Polak in Den Helder op paginas 50 t/m 54.
Op pagina 51 staat:-"In een huwelijksadvertentie van Jacob Hartog, die op 24 januari 1869 met mej.B.A.Leuw trouwde lezen we dat de receptie gehouden werd in "het lokaal nabij het stationsterrein".
Dit lokaal bevond zich dus in het groots gebouw door de fam.Polak opgezet en dat werd aangeduid als "het gebouw nabij het stationsterrein".
De datum alhier genoemd, vergeleken met de datum van de huwelijksakte, is onduidelijk.Mogelijk betrof het hier de choepa, hoewel het niet gebruikelijk, en ook onwettig was, de choepa te houden voor het burgelijk huwelijk. 
 

2018/08/22
bnnch