Het Stenen Archief - Only completed research

[4489]

(61)02
4
Mossel
Anna (Johanna,Naatje)
Hanna d.v. Nathan
Hart
Aron Lezer Hart
1760
Amsterdam
31-1-1834
21 Shevath 5594
Edam
Edam
02-2-1834//23 Shevath 5594
Er is geen Nederlandse tekst
הנה מה טוב ומה נעים היו מדותיה נתנה צדקה ברבים. גמלה חסד עם החיים ולמתיה נשמתה תשוב אל מקומה יהללוה בשערים מעשיה האשה יראת ה' מרת הנה בת נאטי אשת אהרן בן לאזי נפטרת בשם טוב יום עשק ךא שבט ונקברת יום א' ך"ג בו שנת תקצ"ד לפ"ק צע"ל
השיחזור עפ"י הצעתו של משה מוסל-ירושלים צעל = צדקתה עומדת לעד תאריך הפטירה הלועזי הוא 1834-1-31 ךא וך"ג הכ נכתבו כאן באות ך סופית
Hoe goed en hoe aangenaam Waren haar eigenschappen Zij deed giften aan velen, pleegde weldadigheid met de levenden en hare doden Hare ziel keerde terug naar hare plaats Geprezen zijn/worden in de poorten haar werken* De godvrezende vrouw Mevrouw Hanne dochter van Natti de vrouw van Aharon zoon van Lazi zij overleed in goede naam Op de vooravond van de Heilige Sjabbat 21 Sjewat En zij werd begraven op zondag 23 van dezelfde maand Van het jaar 5694 Haar rechtvaardigheid zal in eeuwigheid standhouden
*SVV Pr 31:31 Geef haar van de vrucht harer handen, en laten haar werken haar prijzen in de poorten. Bij de overlijdens- en begrafenisdatum is de letter kav geschreven als "kav soffie" (sluit letter kav) . Reconstructie van de tekst als voorgesteld door Moshe Mossel -- Jeruzalem
Geidentificeerd in de database van Ashkenazisch Amsterdam in de 18e eeuw bij Akevoth:- Aron Lezer Hart, birth Dec 1759 Edam, info by courtesy of mr. G.Kornalijnslijper (~1760). 'Circumcisions and Births in Amsterdam 1697-1811, by Jits v.Straten': on 19 Kislev 5520 - circumcision of Aron ben Elieser Lazi ben Aron in Edam., died 2 Feb 1848 Edam, same date as his brother Lucas? info by courtesy of mr. G.Kornalijnslijper. Married 1791 Edam_Amsterdam, dtb 759/166; to: Anna Nathan Mossel, birth 1760 Amsterdam, died 31 Jan 1834 Edam, info by courtesy of mr. G.Kornalijnslijper.
2008/03/24