Het Stenen Archief - Only completed research

[4499]

(61)12
1
Onbekend, niet in wiewaswie.nl
Hanna ?
Hanna d.v. Eliyahuh
28-11-1804
25 Kislev 5565
Edam
ה' ממית ומחיהפט האשה צנועה וחסודה נתנה צדקה בידה הלכה בשם טוב לעולמה ליראת ה' כלתה נפשה יקוננו בנות ישראל על פטירת האשה מרת הנה בת כה אליה' נפטרת אור ליום ד' ראשון ד'חנוכה ונקבררת בו ביום שנת קמו בנ'י'ה' ויאש'ר'וה לפ"ק ת נ צ ב ה
שנת קמו בנ'י'ה' ויאש'ר'וה היא שנת תקסה היא שנת 1804במילה נקבררת הוספה האות ריש השניה בטעות
De Here doet sterven en Hij doet levenHier is geborgenDe bescheiden en vrome vrouwZij bedreef weldadigheid met haar handenZij ging in goede naam naar haar HiernamaalsHet uiterste verlangen van haar ziel was GodsvrezendheidDe dochters van Israel zullen wenen overHet overlijden van de vrouw mevrouw HanahDochter van de ge'eerde heer Eliyah'Overleden woensdag in de vroegte de 1e dagvan Chanukah en zij werd diezelfde dag begravenIn het jaarHaar zonen staan op, en roemen haar[=5565]T.N.Ts.B.H.
De Hebreeuwse tekst heeft een grammaticale fout in de eerste regel en een schrijffout (overbodige letter resh) in de laatste regel
De bovenspreuk is uit:-Samuel 1, hoofdstuk 2, vers 6:- De HEERE doodt en maakt levend; [Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet (weder) opkomen.]De spreuk "de dochters van Israel zullen wenen" is met een kleine wending genomen uit:-Samuel 2,hoofdstuk 1, vers 24:- Gij, dochters van Israel, weent over ...[Saul; die u kleedde met scharlaken, met weelde; die u sieraad van goud deed dragen over uw kleding.]Het jaar van overlijden is eveneens opgebouwd uit een spreuk:-Spreuken, hoofdstuk 31, vers 28:-(vertaling vlg. de Statenbijbel):-Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; [ook haar man, en hij prijst haar.] [Letters uit deze spreuk geven het Hebreeuwse jaar aan]
2020/12/30
barend_e